MENY

Økonomi og administrasjon

Den primære målgruppen for studiet er studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative fag eller revisjonsfag, tilsvarende 180 studiepoeng.

Studenter med annen type bachelorutdanning kan også søke opptak, men under forutsetning av at de i sin utdanning oppfyller fagkrav fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

NRØA-normen er som følger:

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:
   

 a) 30 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- øknomistyring

- investering og finansiering

 

  b)  25 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

 

c)  15 studiepoeng innen samfunnsøkonomi. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

 

d)  20 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

 

Beregning av opptakspoeng:

Alle emner som inngår i din grunnutdanning (f.eks. bachelorgrad) tas med i beregningen av opptakspoeng. Dersom du har emner fra andre læresteder (f.eks. utveksling), så fremgår vanligvis ikke resultatene av disse på vitnemålet. Når du søker opptak må du derfor sende oss karakterutskrifter som viser resultatene dine.

Hvis du har dekket emner for å dekke NRØA-kravene som ikke inngår i din grunnutdanning, vil resultatene fra disse emnene også tas med i beregningen av opptakspoeng.

For fullstendig oversikt over opptaksregler og tilleggspoeng vises det til Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, samt Utfyllende regler til lokalt opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon.

 

Tilbudsbrev og ønske om spesialisering:

Hvis du får tilbud om opptak til studiet, vil du bli bedt om å svare på hvilken spesialisering du ønsker deg, i prioritert rekkefølge. Alle tilbud vil bli sendt pr. brev. Oppgi derfor riktig adresse, og oppdater denne til enhver tid under opptaket (fra du søker til medio august).

 

Søknadsfrister:

1. MARS
Søknadsfrist for:
Søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering, behov for tidlig opptak.

15. APRIL
Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor. Dette gjelder også søkere som avslutter utdanningen sin samme våren som man søker.

ETTERSENDINGSFRIST 1. JULI

Dersom du får resultater fra eksamen etter søknadsfristen din, kan du sende disse seinest innen 1. juli. Hvis du ikke får resultatene fra ditt lærested innen 1. juli pga. forsinket sensur, må du kontakte oss på e-post: sv-opptak@uis.no

 

Kontaktinformasjon:

Opptak: sv-opptak@uis.no

Søknad: Via lokal SøknadswebKilde: CP