MENY

Rettsvitenskap bachelor

Vil du jobbe med juridiske problemstillinger? Studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger gir deg grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode.
Gruppe med studenter samles rundt Norges lover. Bildet illusterer bachelorstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Samfunnet blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak. Lover og andre formelle regler har en sentral plass i et moderne demokratisk samfunn. Antallet lover og regler har økt vesentlig de siste årene. Det er et økende behov for juridisk kompetanse på flere områder, og på rettsvitenskap lærer du å bruke regler som i stadig større grad styrer vår hverdag.

Et treårig bachelorstudium i rettsvitenskap retter seg mot jobber innenfor privat og offentlig sektor, som oljerelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i
noen av de viktigste rettsområdene innen privat og offentlig sektor. Etter at du har lært juridisk metode, vil du være i stand til å analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, og du vil lære å identifisere og løse juridiske problemer.


Kilde: CP Publisert 05.01.2017