MENY

Rettsvitenskap bachelor - hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap retter seg mot arbeid innen oljerelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

Sist oppdatert: 21.04.2018