MENY

Matematikk og fysikk - bachelor

Matematikk og fysikk blir aldri umoderne eller overflødig, og samfunnet vil alltid ha behov for gode matematikere og fysikere. Matematiske og fysiske modeller beskriver alt fra kosmos til tekniske anvendelser.
To studenter samarbeider om regnestykker foran en tavle. Illustrasjon til bachelor i matematikk og fysikk ved UiS.

Matematikk og fysikk utgjør det fundamentale grunnlaget for alle teknologiske og naturvitenskapelige fag. Solid kompetanse i disse to basalfagene er etterspurt i stadig flere bransjer.

Å studere matematikk og fysikk handler om å lære seg logisk og kritisk tenkning, og å mestre den vitenskapelige metoden.

Studiet består av teoretiske emner innen matematikk og fysikk. Flere av disse har innslag av laboratoriearbeid og programmeringsoppgaver som gjør deg i stand til å benytte kunnskapen i praktiske anvendelser.

Kulturfaktorer

Matematikk og fysikk er også kulturfaktorer: Det moderne naturvitenskapelige verdensbildet er i stor grad skapt av forskning innenfor matematikk og fysikk.

Bachelorstudiet i matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger skal sette deg i stand til å lære modellering av matematiskfysiske system, bruke faglitteraturen på området, samt å kunne forstå det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for moderne teknologi. Det gir også trening i prosjektarbeid og formidling.

Studiet passer for alle med interesse og anlegg for matematikk og fysikk. Dette vil være det rette studiet for den som ønsker å ha en solid basis i matematikk og fysikk, enten for jobb i næringsliv, skoleverk eller forvaltning, eller som basis for videre studier.

Du er kanskje også interessert i toårig masterutdanning i matematikk og fysikk og årsstudium i matematikk.


Kilde: CP Publisert 11.12.2017