MENY

Samfunnssikkerhet master 2 år - hva kan du bli?

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. Samfunnet stiller større og større krav til forebygging av uønskede hendelser, samt til forberedelser for å håndtrer de hendelsene vi ikke kan forebygge. I offentlig og privat virksomhet er det behov for kompetanse innen risikohåndtering, sikkerhetsarbeid, oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), sårbarhet i samfunnskritiske infrastruktur, globale sikkerhetsutfordringer, beredeskap og beredskapsøvelser og krisehåndteringer.

 

Gjennom studiet blir du kvalifisert for arbeid innen områder som industriell virksomhet, offentlig forvaltning og tjenesteyting, privat tjenesteyting, undervisning, forskning og humanitært arbeid.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Sist oppdatert: 22.01.2018