< Samfunnsfag

Sosiologi – bachelor

MENY

Sosiologi

Sosiologi er vitenskapen om krefter og prosesser i samfunnet som holder menneskene sammen i sosiale systemer. Sosiologer analyserer hvordan mennesker formes av samfunnsforhold og samtidig utvikler og endrer disse forholdene.
Gutt og jente over bøker på bibliotek.

Hvilke strider pågår i det norske samfunnet i dag? Hva er modernisering? Hva betyr individualisering, markedskrefter og endringsprosesser? Hvem tilhører kultureliten? Dette er bare noen av spørsmålene sosiologi søker svar på.

Bachelorprogrammet i sosiologi retter seg mot deg som er interessert i å forstå og forklare den verden vi lever i, både lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet gir en innføring i emner som Samfunnsstruktur i endring, Individ og samfunn, Makt og politikk, Kommunikasjon og medier og Arbeidslivssosiologi.

Spesialisering i personalledelse og samfunnssikkerhet
Spesialiseringen i personalledelse gir en yrkesrettet kompetanse og retter seg mot de som ønsker å jobbe med forvaltning og utvikling av de menneskelige ressurser i organisasjoner.

Spesialiseringen i samfunnssikkerhet gir muligheter for jobber innenfor beredskapsog sikkerhetsarbeid i offentlig og privat sektor. Spesialiseringen i kultur vil gi studentene kompetanse og kunnskaper for arbeid i private og offentlige kulturinstitusjoner.

Fullført og bestått bachelor i sosiologi kvalifiserer til å søke opptak i master i endringsledelse og master i samfunnssikkerhet, utdanninger som er blitt meget populære i arbeidslivet. Fullført og bestått bachelor i sosiologi gir også grunnlag for å søke opptak i master i kunst- og kulturstudier, dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.


Søke om direkte opptak til 2. år?Kilde: CP