MENY

Sosiologi bachelor

Sosiologi er vitenskapen om krefter og prosesser i samfunnet som holder menneskene sammen i sosiale systemer, fra overgripende samfunnsstrukturer til enkeltmenneskets levevilkår. Sosiologer analyserer hvordan mennesker formes av forskjellige samfunnsforhold og hvordan de handler og agerer gitt disse forhold. Du kan velge spesialisering i personalledelse, samfunnssikkerhet eller valgfrie emner/utveksling.
Sosiologistudenter diskuterer sosiologi på biblioteket til Universitetet i Stavanger (UiS)

Bachelorprogrammet i sosiologi gir en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og kunnskap om det moderne samfunnets fremvekst og virkemåte.

Temaer som sosiologer er opptatt av omfatter blant annet sosial ulikhet, makt og avmakt, rettferdighetsnormer,
integrering, sosialisering, klasse, kultur, kjønn, etnisitet, samlivs- og familieformer, kommunikasjon, mobilitet, arbeidsliv og organisering, religion og urbanisering.

Studiet gir en yrkesrettet kompetanse og er orientert mot deg som ønsker å jobbe med forvaltning og utvikling av menneskelige ressurser i offentlig og privat virksomhet.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på  masterprogram innen samfunnsfag, som studiet endringsledelse og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universitet.

 

På det andre året kan du velge spesialisering innen Personalledelse, Samfunnssikkerhet eller Valgfrie emner/utveksling:

Personalledelse gir en yrkesrettet kompetanse og er orientert mot deg som ønsker å jobbe med forvaltning og utvikling av menneskelige ressurser. I det andre og tredje året vil du lære mer om hovedemnene Personalledelse (Human Resources HR), Helse-, Miljø- og Sikkerhetsledelse (HMS), Organisasjonsendring og Arbeidsrett.

Samfunnssikkerhet er delt inn i fire hovedemner: Politikk og risiko, Sårbarhet og teknologisk utvikling, Kriser og samfunnssikkerhet og Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling. Velger du Samfunnssikkerhet som spesialisering, kan du i det fjerde semesteret ta 30 studiepoeng ved Professionshøjskolen Metropol i København.

Valgfrie emner/utveksling gir mulighet til å velge et bredt spekter fag som interesserer deg. Du kan sette  sammen din egen spesialisering blant17 valgfrie emner ved UiS. Alternativt kan du i det fjerde semesteret ta 30 studiepoengi valgemner i utlandet. Fagliganbefalte læresteder er blant annet University of Otago i New Zeeland, University of Missisippi i USA, University of California Berkeley i USA og Aalborg Universitet i Danmark.


Kilde: CP Publisert 04.01.2017