< Samfunnsfag

Sosiologi – bachelor

MENY

Sosiologi

Sosiologi er vitenskapen om krefter og prosesser i samfunnet som holder menneskene sammen i sosiale systemer. Sosiologer analyserer hvordan mennesker formes av samfunnsforhold og samtidig utvikler og endrer disse forholdene. Du kan velge spesialisering i personalledelse, samfunnssikkerhet eller valgfrie emner/utveksling.
Sosiologistudenter diskuterer sosiologi på biblioteket til Universitetet i Stavanger (UiS)

Hvilke strider pågår i det norske samfunnet i dag? Hva er modernisering? Hva betyr individualisering, markedskrefter og endringsprosesser? Hvem tilhører kultureliten? Dette er bare noen av spørsmålene sosiologi søker svar på.

Bachelorprogrammet i sosiologi retter seg mot deg som er interessert i å forstå og forklare den verden vi lever i, både lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet gir en innføring i emner som Samfunnsstruktur i endring, Individ og samfunn, Makt og politikk, Kommunikasjon og medier og Arbeidslivssosiologi.


Du kan velge spesialisering i:

Personalledelse
Ønsker du å jobbe med HMS, organisasjonsendring, rekruttering, arbeidsrett og utvikling av menneskelige ressurser? Spesialiseringen i Personalledelse gir en yrkesrettet kompetanse og er orientert mot deg som ønsker å jobbe med forvaltning og utvikling av menneskelige ressurser i offentlig og privat virksomhet.

I det andre og tredje året i bachelorgraden vil du under spesialiseringen lære mer om fire hovedemner: Personalledelse (Human Resources HR), Helse-, Miljø- og Sikkerhetsledelse (HMS), Organisasjonsendring og Arbeidsrett. I det fjerde semesteret er det gitt mulighet for å ta 30 studiepoeng spesialisering/valgemner i utlandet. Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterstudiene i endringsledelse og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universiteter.

Samfunnssikkerhet
Med spesialisering i Samfunnssikkerhet får du innsikt i hvordan risikohåndtering og sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas. Spesialiseringen er delt inn i fire hovedemner: Politikk og risiko, Sårbarhet og teknologisk utvikling, Kriser og samfunnssikkerhet og Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling. I det fjerde semesteret er det gitt mulighet for å ta 30 studiepoeng spesialisering/valgemner i utlandet.

Velger du Samfunnssikkerhet som spesialisering, kan du studere ved Professionshøjskolen Metropol i København. Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterstudiene i endringsledelse og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universiteter.

Spesialiseringen i samfunnssikkerhet gir muligheter for jobber innenfor beredskapsog sikkerhetsarbeid i offentlig og privat sektor. Fullført og bestått bachelor i sosiologi kvalifiserer til å søke opptak i master i endringsledelse og master i samfunnssikkerhet, utdanninger som er blitt meget populære i arbeidslivet. 

Sosiologiske emner/utveksling
Spesialiseringen i allmenne sosiologiske emner gir kunnskap om et bredt spekter av sosiologiens temaer. Du kan sette sammen emner som Kjønn, kultur og samfunn, Politikk og samfunn, Arbeidsrett og Organisasjonsendring – for å nevne noen av de 17 valgfrie emnene.

I det fjerde semesteret er det mulig å ta 30 studiepoeng med spesialisering/valgemner i utlandet. Faglig anbefalte læresteder er University of Lower Silesia i Polen, Newcastle University i Storbritannia, University of California Berkeley i USA, University of Otago i New Zealand, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet i Danmark.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterstudiene i endringsledelse og samfunnssikkerhet ved UiS, og til  masterstudier i sosiologi ved andre universiteter.Kilde: CP