MENY

Sosiologi bachelor - hva kan du bli?

En sosiologisk utdannelse kvalifiserer til et bredt spekter av jobber. Sosiologer jobber både i kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket, private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner.

Programmet kvalifiserer til å kunne søke opptak ved flere av masterstudiene ved SV- fakultetet på Universitetet i Stavanger, og vil kunne kvalifisere for opptak til masterstudier i samfunnsvitenskap/sosiologi ved andre utdanningsinstitusjoner.

Sist oppdatert: 24.05.2018