MENY

Statsvitenskap bachelor

Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk. Politikk kan avgrenses til offentlige beslutningsprosesser, men kan også defineres vidt og inkludere alle sosiale forhold som angår makt, autoritet og styring i både offentlig og privat virksomhet. I det andre studieåret er det mulig å velge ulike spesialiseringsretninger innenfor personalledelse, samfunnssikkerhet eller valgfrie emner/utveksling.

Som statsviterstudent ved UiS studerer du hvordan samfunnet er organisert og politikken virker, hvordan maktforholdene er og hvordan politiske beslutninger påvirkes. Sentrale temaer er politiske ideologier og demokrati, internasjonal politikk og forvaltningens organisering og virkemåte - lokalt, nasjonalt
og globalt.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som studie endringsledelse og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universitet.
 

På det andre året i studiet kan du velge spesialisering innen Personalledelse, Samfunnssikkerhet eller Valgfrie emner/utveksling:

Spesialiseringen i Personalledelse gir en yrkesrettet kompetanse og er orientert mot deg som ønsker å jobbe med forvaltning og utvikling av menneskelige ressurser. I det andre og tredje året vil du lære mer om hovedemnene Personalledelse (Human Resources HR), Helse-, Miljø- og Sikkerhetsledelse (HMS),  Organisasjonsendring og Arbeidsrett.

Spesialiseringen i Samfunnssikkerhet er delt inn i fire hovedemner: Politikk og risiko, Sårbarhet og teknologisk utvikling, Kriser og samfunnssikkerhet og Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling. Velger du Samfunnssikkerhet som spesialisering, kan du i det fjerde semesteret studere ved Professionshøjskolen Metropol i København.

Spesialisering i valgfrie emner gir en mulighet til å velge et bredt spekter fag som interesserer deg. Du kan sette sammen din egen spesialisering blant 17 valgfrie emner ved UiS. Alternativt kan du i det fjerde semesteret ta 30 studiepoeng i valgemner i utlandet. Faglig anbefalte læresteder er blant annet University of Lower Silesia i Polen, Newcastle University i Storbritannia, University of California Berkeley i USA og Aalborg Universitet i Danmark

Fem studenter i statsvitenskap på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 04.01.2017