MENY

Statsvitenskap bachelor - hva kan du bli?

Statsvitere arbeider i lokal og statlig forvaltning, i organisasjoner, innen media, diplomati og internasjonale organisasjoner og i næringslivet.

Bachelor i statsvitenskap kvalifiserer til å søke opptak i Master i endringsledelse og Master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Du kan også søke om studieplass ved Master i statsvitenskap ved andre universiteter.

Sist oppdatert: 16.12.2017