MENY

Hvem jobber med opptak?

Hvis du har spørsmål om opptak, kan du kontakte opptakskontoret.

Telefon: 51 83 10 52
E-post: opptak@uis.no
Adresse: Universitetet i Stavanger
Opptakskontoret
4036 Stavanger

Du finner oss i Arne Rettedals hus.
Vi har åpningstid mandag til fredag fra kl.09:00 til 11:30 og fra 12:00 til 15:00

Har du spørsmål om opptak til bestemte masterstudier og/eller påbyggingsstudier/videreutdanninger, kan du kontakte veiledere som arbeider med opptak og rekruttering ved fakultetene:

Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet:
opptakTN@uis.no, tlf: 51 83 17 00

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Knut Sommerseth Lie, sv-opptak@uis.no, tlf. 51 83 15 96, EAL H-140

Det humanistiske fakultet:
hf-opptak@uis.no (masterutdanninger og videreutdanninger på Det humanistiske fakultet)
Anne Siri Norland, tlf: 51 83 45 71, (fordypninger på Institutt for kultur- og språkvitenskap)
Anne Marie Nygaard, tlf: 51 83 35 12, (praktisk- pedagogisk utdanning, PPU)
ppu-opptak@uis.no

Har du har spørsmål om søknad og opptak til studier i musikk og dans?
Kontakt Institutt for musikk og dans på campus Bjergsted.

Telefon: 51 83 40 00
E-post: musikk-dans@uis.no
Besøksadresse: Bjergsted 1, 4007 Stavanger
Åpningstid skranke: mandag til fredag fra kl. 10:00 til 11:30 og fra 12:00 til 15:00.