MENY

Ledige studieplasser

Semesterstart ved Universitetet i Stavanger.

Ledige studieplasser ved Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

 

Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Opptakskrav: Bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt, jf. masterforskriftens § 2d).

Søknadsskjema

 

Ledige studieplasser ved Master i dokumentarproduksjon

Master i dokumentarproduksjon

Opptakskrav: Bachelorgrad i fjernsyn- og multimedieproduksjon, journalistikk eller annen filmutdanning. Andre utdanninger kan vurderes for opptak.

Dokumentasjonskrav: 

  • arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt det kreative ansvaret for innhold og produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende. (Arbeidsprøve kan være bacheloroppgave i journalistikk eller fjernsyns-/medieproduksjon)
  • essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

Søknadsskjema


Ledige plasser på PPU allmennfag høsten 2017 i følgende fagdidaktikker:

Fagdidaktikk i fremmedspråk og fagdidaktikk i norsk.

Fagkrav for fremmedspråk:

Fransk, tysk og spansk: 60 studiepoeng i det aktuelle språket hvorav minimum 20 studiepoeng språklige emner og 20 studiepoeng innenfor litteraturemner. (I enkelte tilfeller kan emner i kultur/samfunnsfag godkjennes i stedet for litteraturemner).

Fagkrav for norsk:

Norsk/nordisk: 60 studiepoeng hvorav minimum 20 studiepoeng norsk/nordiske språkemner og 20  norsk/nordisk litteratur. De 20 siste studiepoengene kan være norsk/nordiske emner innenfor språk, nordisk litteratur eller litteraturvitenskap. Søkere må kunne dokumentere at de behersker både bokmål og nynorsk.»

Benytt søknadsskjema nederst på siden. Sendes c/o Anne Marie Nygaard.


Ledige plasser på PPU yrkesfag høsten 2017 i følgende fagdidaktikker:

Spesiell yrkesdidaktikk i bygg- og anleggsteknikk,

elektrofag og teknikk

industriell produksjon

Benytt søknadsskjema nederst på siden. Sendes c/o Anne Marie Nygaard.
 

Ledige emner på grunnskolelærerutdanningene høsten 2017 (Emnene er bare tilgjengelige for ferdig utdannede lærere).

GLU0080 Drama (30 studiepoeng) 

GLU1112 Matematikk 2 (30 studiepoeng)

GLU1110 Matematikk 1, emne 1 (15 studiepoeng)  1.- 7. trinn samlingsbasert

Ledige emner på grunnskolelærerutdanningene våren 2018 (Emnene er bare tilgjengelige for ferdig utdannede lærere).

GLU0070 Musikk (1-7) (15 studiepoeng)

GLU0071 Musikk (1-7) (15 studiepoeng)

GLU0070 Musikk (5-10) (15 studiepoeng)

GLU2071 Musikk (5-10) (15 studiepoeng)

GLU1111 Matematikk 1, emne 2 (15 studiepoeng) 1.- 7. trinn samlingsbasert

Benytt vedlagt søknadsskjema

 

 

UiS logo