MENY

Overflytting til sykepleierutdanningen ved UiS

Ønsker du å flytte over til UiS sin sykepleierutdanning må du sende en formell søknad om overflytting til UiS 4036 Stavanger v/SV-fakultetet eller e-post: post@uis.no.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

  • 1. Oversikt over studieprogrammet (fagplanbeskrivelse og sammensetning av emner) ved høgskolen / universitetet du kommer fra.
  • 2. Oversikt over hva du har fullført hittil og hva du planlegger å fullføre inneværende studieår.
  • 3. Beskrivelse av innhold og pensumlister på alle emnene som er tatt
  • 4. Gyldig dokumentasjon, karakterutskrift, over hvilke eksamener som er bestått

    Søknaden må være oss i hende innen 15. mai.

Dersom studieprogrammet på den institusjonen du kommer fra i tilstrekkelig grad samsvarer med vårt program, og du har bestått Examen Philosophicum, på minimum 10 sp, vil du bli satt på venteliste. Du vil da motta et brev om dette etter at alle søknader er mottatt og behandlet. Ventelistene behandles i slutten av juni. Endelig tilbud om eventuell plass - eller avslag på plass - sendes i løpet av perioden juli-august.


Dersom programmet ikke samsvarer i tilstrekkelig grad, vil du motta et brev med avslag umiddelbart etter at søknaden er behandlet.