MENY

Veiledning ved Det humanistiske fakultet

Trenger du å snakke med en rådgiver om dine studievalg på Humanistisk fakultet? Da kan du kontakte våre veiledere.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Anne Siri Norland (Studiekoordinator, bachelor- og årsstudier)
Tlf.: 51 83 4571
E-post: anne.s.norland@uis.no

Anne-Marie Nygaard (Studiekoordinator, lektorprogram og PPU)
Tlf: 51 83 35 12
E-post: anne-marie.nygaard@uis.no

Signe Ekenberg (Studiekoordinator, master)
Tlf: 51 83 13 53
E-post: signe.ekenberg@uis.no

Randi Høyland (Studiekoordinator, PPU)
Tlf: 51 83 24 06
E-post: randi.hoyland@uis.no

Institutt for barnehagelærerutdanning

Karin Berner (Studiekoordinator, barnehagelærerutdanningen)
Tlf: 51 83 34 70
E-post: karin.berner@uis.no

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Kjersti Gjedrem (Studiekoordinator, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn)
Tlf: 51 83 30 72
E-post: kjersti.gjedrem@uis.no

Hege Nygaard Barker (Studiekoordinator, master i utdanningsvitenskap)
Tlf: 51 83 35 31
E-post: hege.n.barker@uis.no

Kari Anne Svensen Malmo (Studie- og praksiskoordinator, idrett)
Tlf: 51 83 34 08
E-post: kari-anne.s.malmo@uis.no

Mona Østerhus (Studiekoordinator, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn deltid)
Tlf: 51 83 35 33
E-post: mona.osterhus@uis.no

Tone Knudsen (rådgiver, master i utdanningsvitenskap)
Tlf: 51 83 34 14
E-post: tone.knudsen@uis.no