MENY

Veiledning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Trenger du å snakke med en rådgiver om dine studievalg ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora? Da kan du kontakte våre veiledere.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Anne Siri Norland (Studiekoordinator, bachelor- og årsstudier)
Tlf.: 51 83 4571
E-post: anne.s.norland@uis.no

Anne-Marie Nygaard (Studiekoordinator, lektorprogram og PPU)
Tlf: 51 83 35 12
E-post: anne-marie.nygaard@uis.no

Oddvar Norland (Studiekoordinator, master)
Tlf: 51 83 24 12
E-post: oddvar.norland@uis.no

Randi Høyland (Studiekoordinator, PPU)
Tlf: 51 83 24 06
E-post: randi.hoyland@uis.no

Institutt for barnehagelærerutdanning

Karin Berner (Studiekoordinator, barnehagelærerutdanningen)
Tlf: 51 83 34 70
E-post: karin.berner@uis.no

Anlaug Åsnes (Førstekonsulent, barnehagelærerutdanningen)
Tlf: 51 83 35 13
E-post: anlaug.asnes@uis.no

Inger Marie Øglend (Førstekonsulent, barnehagelærerutdanningen)
Tlf: 51 83 29 48
E-post: inger.m.oglend@uis.no

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Kjersti Gjedrem (Studiekoordinator, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn)
Tlf: 51 83 30 72
E-post: kjersti.gjedrem@uis.no

Shalini Premachandran Frøiland (Studiekoordinator, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn)
Tlf: 51 83 10 82
E-post: shalini.p.froiland@uis.no

Hege Nygaard Barker (Studiekoordinator, master i utdanningsvitenskap)
Tlf: 51 83 35 31
E-post: hege.n.barker@uis.no

Hanne Elise Pollack (Studie- og praksiskoordinator, idrett)
Tlf: 51 83 23 90
E-post: hanne.e.pollack@uis.no

Mona Østerhus (Studiekoordinator, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn deltid)
Tlf: 51 83 35 33
E-post: mona.osterhus@uis.no