MENY

Veiledning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Trenger du å snakke med en rådgiver på Samfunnsvitenskapelig fakultet om dine studievalg? Da kan du kontakte vår veiledningstjeneste.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene

Institutt for sosialfag

Karina D. Tallman (rådgiver for Nordic Master in Social Work and Welfare og European Master in Social Work with Families and Children)
Tlf: 51 83 27 32
E-post:

Ingrid Hustad (rådgiver for sosialt arbeid, barnevern, master i sosialfag, tverrfaglig veiledning)
Tlf: 51 83 41 18
E-post: ingrid.hustad@uis.no
 

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Nina Nesheim (rådgiver for fjernsyns- og multimediefag, journalistikk, sosiologi, statsvitenskap)
Tlf: 51 83 15 81
E-post: nina.nesheim@uis.no

Kristine Gilje (rådgiver for master i dokumentarproduksjon, master i endringsledelse, master i samfunnssikkerhet)
Tlf: 51 83 15 05
E-post: kristine.gilje@uis.no
 

Norsk hotellhøgskole 

Jeanette Goa (rådgiver for hotelledelse (inkludert y-veien) og restaurantledelse)
Tlf: 51 83 37 56
E-post: j.goa@uis.no

Sandra Støylen Ellefsen (rådgiver for reiselivsledelse og master i internasjonal serviceledelse)
Tlf: 51 83 37 74
E-post: sandra.s.ellefsen@uis.no