MENY

Veiledning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

• Faglige godkjenninger
• Studieplaner og valgfag
• Endringer i utdanningsplan
• Forsinkelse i studieprogresjon
• Problemer under studiene

Institutt for sosialfag
Karina D. Tallman (bachelor i sosialt arbeid, European Master in Social Work with Families and Children)
Tlf: 51 83 27 32
E-post:

Per Kolstrup (barnevern, master i sosialfag, tverrfaglig veiledning)
Tlf: 51 83 37 92
E-post: per.kolstrup@uis.no

Institutt for helsefag
Generelle henvendelser: helsefag@uis.no
Tlf: 51 83 41 00

Katrine Maritvold (sykepleie)
Tlf: 51 83 37 13
E-post: katrine.maritvold@uis.no

Karoline Sikveland (master i helsevitenskap)
Tlf: 51 83 42 07
E-post: karoline.sikveland@uis.no

Camilla Aasmundsen Jensen (master i sykepleie, kreftsykepleie, helsesøsterutdanning)
Tlf: 51 83 25 48
E-post: camilla.jensen@uis.no

Gunn Tone Ask, rådgiver (generelle henvendelser)
?Tlf: 51 83 41 78
E-post: gunn.t.ask@uis.no

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Minnah Fahmida Haniffa (fjernsyns- og multimediefag, journalistikk, sosiologi, statsvitenskap)
Tlf: 51 83 29 96
E-post: minnah.f.haniffa@uis.no

Kristine Gilje (master i dokumentarproduksjon, master i endringsledelse, master i samfunnssikkerhet)
Tlf: 51 83 15 05
E-post: kristine.gilje@uis.no

Handelshøgskolen ved UiS 
Anette Hansen (bachelor i økonomi og administrasjon)
Tlf: 51 83 37 46
E-post: anette.hansen@uis.no

Anne-Lin Brobakke (master i økonomi og administrasjon)
Tlf: 51 83 37 17
E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Nina Nesheim (rettsvitenskap, regnskap og revisjon)
Tlf: 51 83 15 81
E-post: nina.nesheim@uis.no

Norsk hotellhøgskole 
Jeanette Goa (hotelledelse (inkludert y-veien), restaurantledelse)
Tlf: 51 83 37 56
E-post: j.goa@uis.no

Oddvar Norland (reiselivsledelse, master i internasjonal serviceledelse)
Tlf: 51 83 24 12
E-post: oddvar.norland@uis.no