MENY

Veiledning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene

Institutt for data og elektroteknikk

Patricia Retamal (studiekonsulent for Automatisering og signalbehandling, Data og Elektro)
Tlf 51 83 17 26
E-post patricia.retamal@uis.no

Institutt for matematikk og naturvitenskap

Eli Drange Vee (studiekonsulent for Biologisk Kjemi og Miljøteknologi, Lektorutdanning i realfag)
Tlf 51 83 17 39
E-post eli.d.vee@uis.no

Torunn Buljo (studiekonsulent for Kjemi og miljø, Matematikk og fysikk)
Tlf 51 83 17 18
E-post torunn.buljo@uis.no

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

Stine Thu Førland (studiekonsulent for Byplanlegging, Risikostyring, Samfunnssikkerhet og Bygg, Teknisk planlegging )
Tlf 51 83 17 15
E-post stine.t.johannessen@uis.no

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

Marianne Sun May Per (studiekonsulent for Bygg, Konstruksjonsteknikk, Konstruksjoner og materialer, Maskin og Offshoreteknologi / Offshore Technology)
Tlf 51 83 21 59
E-post marianne.s.per@uis.no

Institutt for petroleumsteknologi

Anita Malde (studiekonsulent for Bachelor i petroleumsteknologi og Master i petroleumsteknologi /Petroleum Engineering)
Tlf 51 83 17 04
E-post anita.malde@uis.no

Rebecca Adele Øglænd (studiekonsulent for Bachelor i petroleumsgeologi og Master i petroleumsgeologi / Petroleum Geosciences Engineering)
Tlf 51 83 17 27
E-post rebecca.a.oglend@uis.no