MENY

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om tilrettelegging ved eksamen. Tilretteleggingen ved eksamen skal kompensere for vesentlig ulempe eller vansker en student med funksjonsnedsettelse eller helseplager kan ha i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter.

Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det representerer en fordel i forhold til andre studenter. Det betyr at du ikke nødvendigvis får innvilget en optimal tilrettelegging. Et eksempel på dette er bruk av datamaskin. Under ellers like forhold er det en stor fordel å få bruke datamaskin i forhold til medstudenter som skriver for hånd. Du må derfor dokumentere at du har så store ulemper i eksamenssituasjonen at fordelen du har ved å bruke datamaskin er en rimelig kompensasjon for vanskene funksjonshemmingen eller helseplagene gir.

Det må altså gå klart fram av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper du har i eksamenssituasjonen.

Hvilke tilrettelegginger vi kan innvilge er beskrevet i Eksamensforskriften §11

Retningslinjer for saksbehandlingen

Søknad om tilrettelegging av eksamen skal skrives på eget skjema.  Bokmål   Nynorsk
Søknadsskjema finnes også i alle studentekspedisjonene.

Søknad med dokumentasjon skal leveres i ekspedisjonen i Arne Rettedals hus.

Søknadsfrist:

Høstsemester: 1. september
Vårsemester: 1. februar

I tilfeller der behovet for tilrettelegging av eksamen oppstår akutt etter søknadsfristen skal studenten dokumentere dette og snarest oppsøke ekspedisjonen i Arne Rettedals hus. Tidspress kan gjøre at ønsket om spesielle ordninger ikke kan imøtekommes.

Svar på søknaden vil normalt foreligge innen 3 uker etter søknadsfrist.
Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert vil bli returnert til studenten. Alle vil få skriftlig svar på sin søknad.

Søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet