SøknadsWeb

SøknadsWeb er en nettbasert tjeneste for deg som skal søke opptak til studier som går via Lokalt opptak.

Søknad til studier som går direkte til UiS via SøknadsWeb er:

  • toårige masterprogram
  • videreutdanninger og påbyggingsstudier
  • bachelorstudier på deltid
  • enkeltemner
  • grunnstudier innenfor musikk og dans ved Institutt for musikk og dans
  • forkurs for ingeniørutdanning

Til alle andre grunnutdanninger sendes elektronisk søknad til den nasjonale søknadsbasen Samordna opptak.

Tilgang
Tjenesten krever at du identifiserer deg ved hjelp av studentnr./UiS passord eller fødselsnummer/ PIN-kode.

Personvern og sikkerhet
SøknadsWeb inneholder opplysninger om deg som søker.

Universitetet i Stavanger har tillatelse fra Datatilsynet til å samle inn og lagre personopplysninger og følger Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Når du logger deg på SøknadsWeb overføres alle opplysninger over sikker linje (HTTPS). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.