MENY

Grunnstudier

De fleste grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger er med i Samordna opptak.

Samordna opptak er et felles nasjonalt opptak for grunnstudier ved universitetene og de statlige høgskolene. Søkerne søker opptak via nettsøknad. Opptakskravet er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav. På www.samordnaopptak.no finner du beskrivelser av fremgangsmåte, opptaksprosess, opptakskrav med mer.

Alle søkere med norsk fødsels- og personnummer må bruke ID-porten/MinID (MinID, BankID, Buypass og Commfides) for å søke. Husk å skaffe deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen og sørg for å ha den tilgjengelig gjennom hele opptaksperioden. Opptakskravet er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav. Les mer om søknadsprosedyrer og frister på nettsidene til SO.

NB!
Grunnutdanninger innen musikk har søknadsfrist 15. desember.
Grunnutdanniger innen dans har søknadsfrist 1. februar.
Det søkes direkte til Universitetet i Stavanger via SøknadsWeb.

Under studietilbud finner du informasjon om studieprogrammene Universitetet i Stavanger tilbyr.