MENY

Nordisk og lesevitenskap, master

I dag er kommunikasjon gjennom tekst selve grunnlaget for vår deltakelse i samfunnslivet. Nordisk og lesevitenskap er opptatt av alle typer tekst: fra handlelapper til romaner, fra SMS-tekster og graffiti til bruksanvisninger og reklametekster. I masterstudiet lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger spør vi: Hva er lesing? Har lesing betydning for tanken?
Ikonillustrasjon av Lesesenteret ved UiS

Nordisk og lesevitenskap er studiet om lesingens og skrivingens rolle i kulturen. Masterstudiet gir deg en unik kompetanse på hvordan lesing organiserer verden og hvordan enkeltmennesket integrerer seg i samfunnet ved hjelp av lesing og skriving.

Studiet kombinerer ulike tradisjoner rundt lesingens sosiale aspekt, leseutvikling og lesehemming, bokbransjen og leseren, og språklige aspekter. Studiet ser også på lesing i et historisk perspektiv.

Da det startet opp, var dette studiet det første europeiske masterstudiet i lesevitenskap. Forskningsfeltet er tverrfaglig, og undervisning og pensum bygger på lange internasjonale og nasjonale fagtradisjoner. I studiet blir det lagt vekt på å ha kontakt med fagmiljøer innen humaniora og samfunnsfag som har fokus på lesevitenskap.

Studiet kan inngå i lektorprogrammet med integrert praktiskpedagogisk utdanning over fem år. Oppbygningen av deltidsstudiet er identisk med heltidsstudiet.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 19.12.2017