MENY

Nordisk og lesevitenskap, master - opptakskrav

Bachelor/cand.mag./allmennlærerutdanning med minst 80 studiepoeng i norsk/nordisk fordypning eller tilsvarende, inklusive minimum 20 studiepoeng språk.

Søknad: via lokalt opptak .

Søknadsfrist: 15. april.

Sist oppdatert: 20.01.2018