MENY

Literacy Studies, master

Har det noe for seg å lese Shakespeare i dag? Er det sant at SMS-språket er i ferd med å ødelegge det engelske språket? Hvordan lærer egentlig barn å lese og skrive? Lurer du på dette, kan engelsk lesevitenskap være noe for deg.
Engelske bøker i hylle. Bildet illustrerer Engelsk lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Som student på master i literacy studies ved UiS får du ta del i hvordan lesevitenskap endres i takt med et stadig økende og mer variert kommunikasjonslandskap. Ved å velge dette studiet får du en unik tverrfaglig kompetanse.

Information in English.

I forhold til undervisnings- og forskningskompetanse tilsvarer studiet en mastergrad i engelsk med inngående kjennskap til studiet av bøker, lesing, skriving og tekster. Alle slags engelskspråklige tekster er interessante for studiet.

Masterstudenter i literacy studies har skrevet oppgaver som omhandler alkymiske tekster, kokebøker, tekst i digitale medier, skriving på andrespråk. Alle veiledere er selv aktive forskere. Studiet tilbys både som et heltids- og deltidsstudium. Oppbygningen av deltidsstudiet er identisk med heltidsstudiet.

Master i literacy studies passerfor deg som ønsker deg en karriere i skolen eller for deg som er på jakt etter en allsidig jobb innen for eksempel media-, kultur- eller forlagsvirksomhet.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 19.12.2017