MENY

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Senter for risikostyring og samfunnssikkerheit (SEROS) - er knytt til instituttet, som også har ei eiga faggruppe for City and Regional Planning (engelske sider).

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.