MENY

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Instituttet har blant anna ei eiga faggruppe for Risk Management and Societal Safety (engelske sider) og ei for City and Regional Planning (engelske sider).

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.