Et profilbilde

Professor
Randi Wågø Aas { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Randi Wågø Aas", "tel": "Telephone: +47 51834115", "email": "randi.aas@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Public Health

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø (2019). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Østlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-827-6. 27 p.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø (2019). Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-846-7. 27 p.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø; Ramvi, Ellen (veileder) (2019). Return to work coordination: Concept, consequences, and challenges. Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet. ISBN 9788283641783. 213 p.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn (2018). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-800-9. 25 p.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-718-7. 28 p.
 • Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sjøgren, Åsa (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-743-9. 30 p.
 • Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-720-0. 29 p.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-719-4. 28 p.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Sjøgren, Åsa (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i en transportbedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-689-0. 29 p.
 • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i en industribedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-656-2. 29 p.
 • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig forvaltningsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-657-9. 29 p.
 • Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur innen olje- og gassnæringen. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-643-2. 30 p.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig myndighetsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-658-6. 29 p.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø; Berg, John Erik (2013). Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere tilbake ordningen. En Delphi-studie i to runder. HIOA. 112 p.
 • Aas, Randi Wågø (2011). Workplace-based sick leave prevention and return to work. Exploratory studies. Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Division of Insurance Medicine. ISBN 978-91-7457-393-0. 368 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Strupstad, John (2011). Sickness absence dictionary (SAD). International Research Institute of Stavanger. 10 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John Henry (2011). Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 Raskere tilbake-tilbud. IRIS. 146 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John Henry (2011). Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte. PreSenter, IRIS og HIOA. ISBN 978-82-490-0741-7. 141 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John Henry; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde Nitteberg (2011). Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager. International Research Institutet of Stavanger, IRIS. ISBN 9788249007264. 69 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde Nitteberg (2011). Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager. IRIS. ISBN 978-82-490-0726-4. 78 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde Nitteberg (2011). Hva er den beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte? Utvikling og validering av et tilbakeføringsprogram for sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. International Research Institute of Stavanger. 69 p.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Skoland, Kathrine; Solberg, Astrid (2011). Tilbudet "Raskere tilbake for personer med ervervet hjeneskade: pasientgrunnlag, innhold og nytteverdi". International Research Institute of Stavanger. 31 p.
 • Moen, Bente Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne; Merkus, Suzanne; Horneland, Alf Magne; Carter, Tim; Aas, Randi Wågø (2011). " Tap av helsesertifikat offshore ". International Research Institute of Stavanger. 58 p.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). Hva forklarer forskjellene i sykefravær mellom 30 barne- og ungdomsskoler?. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0716-5. 60 p.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Labriola, Merete; Aas, Randi Wågø (2010). Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær; en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur. IRIS. 44 p.
 • Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø (2010). Arbeidsfokus i et gruppetilbud for deltakere med ervervet hjerneskade. IRIS. ISBN 9788249006373. 17 p.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Solberg, Astrid (2010). En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0713-4. 18 p.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen. IRIS.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen. IRIS. ISBN 978-82-490-0714-1. 43 p.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0714-1. 42 p.
 • Lønningdal, Ingrid; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Mørk, Gry (2010). Hvilke holdninger og handlinger skaper en kultur for nærvær og inkludering? En kvalitativ studie. IRIS. ISBN 9788249006342. 53 p.
 • Lønningdal, Ingvild; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Mørk, Gry (2010). ◦Hvilke holdninger og handlinger skaper en kultur for nærvær og inkludering? En kvalitativ studie. IRIS Stavanger. ISBN 9788249006342. 53 p.
 • Solberg, Astrid; Aas, Randi Wågø (2010). Tilbakeføring til arbeid: Relasjonen mellom sykmeldt og nærmeste leder. IRIS. 63 p.
 • Aas, Randi Wagø (2009). Raskt tilbake etter sykefravær. Idébanken for inkluderende arbeidsliv. ISBN 0000000000000. 92 p.
 • Aas, Randi Wågø (2009). Raskt tilbake. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205392632. 213 p.
 • Aas, Randi Wågø; Merkus, Suzanne (2009). Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen. IRIS. ISBN 978-82-490-0625-0. 92 p.
 • Lannin, N; Gustafsson, A Lovisa S; Cusick, A; Walker, M; Steultjens, Esther; Fricke, JC; Turton, A; Aas, Randi Wågø; Logan, P; Froude, E; McCluskey, Adam; Drummond, A; Corr, Susan; Fletcher-Smith, J; Radford, K; Pinnington, L; Novak, I; Wallen, M (2009). Scholarly communication and concerns for our conferences. Australian Occupational Therapy Journal.
 • Mørk, Gry; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lønningdal, Ingvild (2009). IA-forankring i ledelsen: Hva må virksomheter gjøre/ha på plass for å redusere sykefraværet og oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA). En kvalitativ studie.. IRIS Stavanger. ISBN 9788249006335. 41 p.
 • Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (2008). WHO's ICF, en nasjonal presentasjon. IRIS. ISBN 9788249006083. 256 p.
 • Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lorentzen, T. (2008). Implementering av WHOs ICF i syv utdanninger. IRIS. ISBN 9788249006144. 55 p.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (2008). Arbeidsdeltagelse etter hjerneskade - hemmende og fremmende faktorer. IRIS, Diakonhjemmet Høgskole og Universitetet i Stavanger. ISBN 9788249005536. 37 p.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger (2008). Internasjonal litteratur om ICF fra 2008; en kunnskapsoppsummering. IRIS. ISBN 9788249006151. 47 p.
 • Aas, Randi Wågø; Skaugen, Britt Hege (2007). Innsatskommuner sykefravær - problem, mål, tiltak og suksesskriterier. IRIS. 40 p.
 • Aas, Randi Wågø; Skaugen, Britt Hege (2007). Sykefraværsarbeid - en tiltakshåndbok. IRIS. 79 p.
 • Aas, Randi Wågø; Holte, Kari Anne (2004). Evaluation of a clinical competence developmental program for nurses in community health services. IRIS. ISBN 82-490-0299-7. 100 p.
 • Aas, Randi Wågø (2000). Independent and self-employed occupational therapist. Randi Wågø Aas.
 • Aas, Randi Wågø (1998). Trenger Norge flere Ergoterapeuter. [Are more occupational therapists needed in Norway]. Norsk Ergoterapeutforbund.
 • Aas, Randi Wågø (1997). A developmental project report from the national health security department. Rikstrygdeverkets rapportserie.
 • Aas, Randi Wågø (1997). Spesialistgodkjenningsordning for ergoterapeuter i Norge. [A specialist approval program for occupational therapists in Norway]. Høringsnotat.
 • Stranden, Anne Lise; Aas, Randi Wågø (2020). De som jobber i kontorlandskap er oftere syke. forskning.no. [Internet]; 2020-01-20.
 • Stranden, Anne Lise; Aas, Randi Wågø (2020). Disse jobbene gir større risiko for helseplager og sykmelding. forskning.no. [Internet]; 2020-01-08.
 • Aas, Randi Wågø (2019). Mind the gap. Om avstanden mellom forskning og samfunn.
 • Aas, Randi Wågø (2019). Utvikling og evaluering av tilbud til sykmeldte. Nasjonalt fagråd for arbeid og helse;
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sevic, Aleksandra (2019). Alcohol and impairments at Work or Home: How much matters more than how often. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Aas, Randi Wågø; Jamtvedt, Gro (2019). NAV-skandalen: Det er bra at NAV er restriktive.
 • Garlid, Hilde; Aas, Randi Wågø (2019). Å gjøre forskning om til gode beslutninger på under 17 år.... www.ipark.no. [Internet]; 2019-12-17.
 • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Aas, Randi Wågø (2019). Alcohol Use and Sick leave: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2019). Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study. 2019-06-03 - 2019-06-07.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø (2019). Tracing the change. What are the effective components of workplace e-health interventions? A systematic review. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Korus Vest Stavanger, Rogaland A-senter og AKAN kompetansese; 2019-03-21.
 • Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, SUS; 2019-04-05.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). Does coordination make a difference? Time to RTW in RTW-services in Norway. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). Within The Ring Or Crisscross? Integration Of RTW-Services In Norway. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø; Sevic, Aleksandra (2019). Ferske resultater fra Wirus – studien vedrørende resultater fra BHT. Korus Vest Stavanger - Rogaland A senter; 2019-10-24.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Barriereknusing for deltagelse. Jæren DPS A/S, NAV, Komunene Hå, Time, Gjesdal og Klepp; 2018-04-18.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Disse arbeidstakerne drikker mest. Forskning.no. [Journal]; 2018-07-24.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Sykmelding, en mestringsstrategi med bivirkninger?. Rådgivende overleger NAV, Rogaland; 2018-11-21.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sick leave. Folkehelseinstituttet og Norsk nettverk for ffolkehelse; 2018-10-15.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Innerby, Cecilie Karlstad; Skogen, Jens Christoffer (2018). Alcohol and impairments at work and home: How much matters more than how often.
 • Akerjordet, Kristin; Hagland, Hanne Røland; Aas, Randi Wågø; Viksveen, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Laugaland, Kristin Alstveit; Wiig, Siri (2018). How to Educate Young People to work With Public Health and Better Aging. Norwegian Smart Care Cluster; 2018-09-26.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Jamissen, Grete; Lavoll, Hallvard; Aas, Randi Wågø (2018). Short digital stories as research communication? Knowledge translation of research results and implementation of digital story workshops. 2018-05-28 - 2018-05-30.
 • Aas, Randi Wågø (2017). Ervervet hjerneskade og arbeidsdeltagelse. Hva sier forskningen?. Arbeids- og Velferdsdirektoratet; 2017-05-29 - 2017-05-30.
 • Aas, Randi Wågø (2017). Hvordan oppnå kunnskapsbasert praksis i arbeidet med sykmeldte?. NAV Arbeidslivssenter Rogaland;
 • Aas, Randi Wågø (2017). Kunnskapstranslasjon – En alternativ strategi for å gjøre praksis forskningsbasert. Norsk ergoterapeutforbund;
 • Aas, Randi Wågø (2017). Kunnskapstranslasjon - oversettelse og implementering av forskning til praksis. FYSIOFORSK- Forum for fysioterapiforskning; 2017-04-25.
 • Aas, Randi Wågø (2017). Ny modell for bachelor-oppgaven - et 4 årig utviklingsprosjekt. NOKUT;
 • Aas, Randi Wågø (2017). Så lite skal til før det blir skadelig. "Bånnski"-drikking - det farligste drikkemønsteret. Dagbladet. [Newspaper]; 2017-11-07.
 • Aas, Randi Wågø; Eide, Lena Christina (2017). Sett diagnosen i parentes. Ergoterapeuten. [Journal]; 2017-01-20.
 • Aas, Randi Wågø; Engeset, Anita; Sigurdardottir, Unnur Osk; Skarpaas, Lisebet Skeie; Yates, Line (2017). Arbeidsplassvurdering: Hva vet vi om praksis, utdanning og forskning?. Norsk ergoterapeutforbund;
 • Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Kjeken, Ingvild; Sveen, Unni; Aas, Randi Wågø; Lund, Anne (2017). Karaktersetting på ergoterapistudenters bacheloroppgaver: Hvor enige er sensorene?. Ergoterapeutene; 2017-11-06 - 2017-11-08.
 • Mæland, Linda Horne; Aas, Randi Wågø (2017). Relasjonene som satte dype spor. Narrativ analyse av historier fra oppveksten til ungdom som har avbrutt videregående skole. LaH NSF; 2017-09-19 - 2017-09-21.
 • Aas, Randi Wågø (2016). Er formidling nok for å kunne implementere forskning i praksis?. Dekan, Fakultet for helsefag, HiOA;
 • Aas, Randi Wågø (2016). Fra sykmeldt til arbeidsfør – hva sier forskningen om tiltakene?. Ergoterapeutene; 2016-01-06.
 • Aas, Randi Wågø (2016). Hvordan bør broen mellom forskning og offentlig tjenestetilbud bygges?. NAV; 2016-10-19.
 • Aas, Randi Wågø (2016). Hvordan ta kunnskap i bruk? Fra kunnskap til læring, til endret praksis.. Arbeids- og Velferdsdirektoratet; 2016-12-05 - 2016-12-06.
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Who with Aquired Brain Injury Returned to Work? The Norwegian Rapid-Return-to-Work-study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Aas, Randi Wågø; Raanaas, Ruth Kjærsti; Shaw, Lynn (2016). Unifying and diversifying workplace-based efforts for promoting health and preventing disability.
 • Aas, Randi Wågø; Raanaas, Ruth Kjærsti; Shaw, Lynn (2016). Unifying and diversifying workplace-based interventions?. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø (2016). The first six years of building and implementing a Return-to-Work service for patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø; Holgersen, Helge; Davidson, Larry (2016). “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'. 2016-06-15 - 2016-06-19.
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Aas, Randi Wågø; Davidson, Larry (2016). “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'. Høgskolen i Bergen;
 • N, N.; Aas, Randi Wågø (2016). Nytt studium om hvordan bruke forskning i arbeidet. forskning.no. [Internet]; 2016-02-25.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2016). Is provision of a coordinator associated with return to work? The Rapid-RTW cohort study. European Network of Occupational Therapy in Higher Education; 2016-06-15 - 2016-06-19.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2016). Do having a coordinator impact the contact frequency with stakeholders? The Rapid-RTW Cohort study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2016). Having a coordinator during rehabilitation promoted return to work. The Rapid-RTW Cohort study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Skjesol, Marte; Aas, Randi Wågø (2016). Gjør forskning forståelig. Intervju med Randi Wågø Aas. Innherred. [Newspaper]; 2016-02-20.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise (2016). Høyt alkoholkonsum blant ansatte øker sykefraværet.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2016). Reduksjon i alkoholavgifter kan bidra til høyere alkoholkonsum og økt sykefravær.
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Aas, Randi Wågø; Davidson, Larry (2015). Title: “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES. NTNU, Institutt for samfunnsmedisin, Uni Research helse, Na; 2015-11-24 - 2015-11-25.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2015). Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie. Nasjonal kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering; 2015-11-23 - 2015-11-24.
 • Aas, Randi Wågø (2014). Arbeidsplassens betydning for tilbakeføring av sykmeldte: Implikasjoner for klinikkens tiltakspakke?. Norsk Nakke og Ryggregister (NNRR);
 • Aas, Randi Wågø (2014). Fem milliarder NOK til rehabilitering- Hva vet vi om Norges dyreste rehabiliteringseksperiment Raskere tilbake?. Faglig forum; 2014-01-20 - 2014-01-22.
 • Aas, Randi Wågø (2014). Kunnskapsbasert sykefraværsarbeid i forsvaret. Forsvarets ledelse;
 • Aas, Randi Wågø (2014). Kunnskapsløs konflikt går lokalt.
 • Aas, Randi Wågø (2014). Recovery in relation to other terms – only words or different constructs?. UiS- Forskningsgruppe for samfunnsvitenskapelig rusforskning;
 • Aas, Randi Wågø (2014). Sykefraværsforskning. Fra eksplorerende forskning om hvilke tiltak og tiltakskombinasjoner som er i bruk til kunnskapstranslasjons og implementeringsfokus. Fakultet for helsefag, HiOA;
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik (2014). The presence of valued leadership qualities predicted return to work in sick-listed workers. The Rapid-Return-To-Work study. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2014-09-28 - 2014-10-01.
 • Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Sjøgren, Åsa (2014). Wirus: Workplace interventions preventing alco-use and sick leave. Helsedirektoratet;
 • Aas, Randi Wågø; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Haveraaen, Lise (2014). Experts’ opinions about needed changes in return to work services in Norway. The Rapid-Return-to-Work study. International Commission on Occupational Health; 2014-09-29 - 2014-10-01.
 • Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2014). Do job demands, decision control and social support predict return to work after occupational rehabilitation? The Rapid-Return-to-Work-study. International Commission on Occupational Health; 2014-09-28 - 2014-10-01.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Ramvi, Ellen; Stølås, Lise Løvereide; Aas, Randi Wågø (2014). Supervisors experiences of stakeholder cooperation in job placement for persons with mental health problems. International Commission on Occupational Health; 2014-09-29 - 2014-10-01.
 • Aas, Randi Wågø (2013). Evaluering av Raskere tilbake. Historien om et forskningsprosjekt. Uni Rokkansenteret og Universitet i Bergen;
 • Aas, Randi Wågø (2013). Presentasjon av resultater fra Evaluering av Raskere tilbake. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke;
 • Aas, Randi Wågø; Berg, John Erik; Skarpaas, Lisebet Skeie (2013). Regjeringen kan gjøre mer for sykefraværet.
 • Aas, Randi Wågø; Skarpaas, Lisebet Skeie (2013). Oppdragsforskning. Svar som bestilt?. Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus;
 • Aas, Randi Wågø; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik (2013). Hvilke tiltak virker? Innlegg sykefravær.
 • Aas, Randi Wågø (2011). Arbeidsplassen som sykefraværsarena. Hva vet vi om tiltakene og effekten av de? Sykefravær og uførhet i Norden. Velferdsordninger under press. 2011-05-29 - 2011-05-31.
 • Aas, Randi Wågø (2011). Kjønnsforskjeller i sykefraværet. TV2. [TV]; 2011-03-01.
 • Aas, Randi Wågø (2010). Krev tiltak som virker.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben Hempel; Moller, A (2010). Leadership qualities in the return to work process. 2010-09-02 - 2010-09-03.
 • Aas, Randi Wågø; Tuntland, Hanne; Holte, Kari Anne; Røe, Cecilie; Lund, T; Marklund, Staffan; Moller, A; Labriola, Merete; Skaugen, Britt Hege (2010). Workplace interventions for neck pain in workers. 2010-08-29 - 2010-09-02.
 • Aas, Randi Wågø (2009). Evidence-based practice for people and society. Speech of Honour. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Hellem, Inger (2009). Implementering av ICF i utdanningene. Erfaringer, verktøy og metoder til bruk innen utdanning og forskning. 2009-01-14.
 • Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (2009). Implementering av ICF innen høyere utdanning. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (2009). Faktorer som oppleves å påvirke arbeidsdeltagelse for personer med kognitive funksjonsutfall etter ervervet hjerneskade. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (2009). Tilbake til arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger (2009). Kunnskapsoppsummering av litteratur der ICF benyttes, omtales eller inngår. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø (2009). Arbeidsrettet rehabilitering basert på Lifestyle Redesign®- programmet for personer med ervervet hjerneskade. En kvalitativ intervensjonsstudie. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø (2009). Arbeidsrettet rehabilitering basert på Lifestyle Redesign-programmet for personer med erhvervet hjerneskade. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wagø (2009). Risikofaktorer for helseplager og sykefravær ved pc-arbeid. En systematisk kunnskapsoppsummering. Norsk ergoterapiforbund; 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2009). Risikofaktorer for helseplager og sykefravær ved pc-arbeid. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben Hempel; Møller, A (2008). Supervisory qualities during employee`s long term sick leave. 2008-09-22 - 2008-09-24.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben; Möller, Anders (2008). Supervisory qulities during employees' long term sick leave. A Norwegian case-study in 19 companies. 2008-09-22 - 2008-09-24.
 • Aas, Randi Wagø; Bakke, Åshild (2006). Tiltak for å redusere for tidlig avgang fra arbeidslivet og øke den reelle pensjoneringsalder.
 • Aas, Randi Wågø (2006). 10 sykefraværstiltak.
 • Aas, Randi Wågø (2006). Gåten er løst (om sykefravær) [The riddle is solved].
 • Aas, Randi Wågø (2006). Hva sier litteraturen om bruken av ICF innen praksis, forskning og utdanning?.
 • Aas, Randi Wågø (2006). Skreddersøm på arbeidsplassen.
 • Aas, Randi Wågø (2006). Skreddersøm på arbeidsplassen [Tailor`s seam at the workplace].
 • Aas, Randi Wågø (2006). "Tailor`s seam" in the follow-up of employees on long term sick leave. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Aas, Randi Wågø; Liabø, Kristin (2006). Redusert sykefravær er svaret.
 • Aas, Randi Wågø (2005). ICF in Norway. National Ministries of Health and Marselisborgcenteret;
 • Aas, Randi Wågø (2005). Participation in working life. Intervention choices and documentation of effectiveness. 2005-09-21 - 2005-09-23.
 • Aas, Randi Wågø; Thorsen, Gerd (2005). ICF-introduction. Conceptual framework, classification structure, areas of application, user documentation and rules and development. Nordic Centre for classifications in health care; 2005-05-19 - 2005-05-20.
 • Bakke, Å; Saksvik, Per Øystein; Lie, T; Aas, Randi Wågø (2005). An approach to reduce early retirement for offshore personell in the north sea. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Thingbo, Cathrine; Lie, K; Lode, Inge; Holte, Kari Anne; Aas, Randi Wågø (2005). Experiences of the work task demands in relations to the return to work. 2005-10-10 - 2005-10-12.
 • Aas, Randi Wågø (2004). A natioal presentation of the WHOs International Classification of function disability and health, ICF.
 • Aas, Randi Wågø (2004). Aging and Health on the continental shelf. Ministries of Social Affairs and FAFO; 2004-12-06 - 2004-12-07.
 • Aas, Randi Wågø (2004). The offical Norwegian launching of the World Health Organizations International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF.
 • Aas, Randi Wågø; Grothle, M; Kinn, Liv Grethe (2004). The clients health condition in community occupational therapy practice in Norway.
 • Aas, Randi Wågø; Grotle, Margreth; Kinn, Liv Grethe (2004). "The clients health conditions in community occupational practice. A cross sectional survey". 2004-09-22 - 2004-09-24.
 • Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2004). "To shape a space to act". How occupational therapists desrcibe their use of occupation. 2004-09-22 - 2004-09-24.
 • Aas, Randi Wågø (2003). The OT`s future work arena, - from the home to the worksite?.
 • Aas, Randi Wågø (2002). Evidence-based occupational therapy.
 • Aas, Randi Wågø (2001). Implementation of Evidence based occupational therapy. Consequences for practice, management, education and research.
 • Ness, Nils Erik; Aas, Randi Wågø (2001). Establishment of web-based networks in research and the seven specialist fields of occupational therapy.
 • Aas, Randi Wågø; Ness, Nils Erik; Liabø, Kristin (1999). Profession profiles, descriptions and specialist fields for occupational therapists.
 • Aas, Randi Wågø (1997). Is the medical diagnoses important in occupational therapy?.
 • Aas, Randi Wågø (1997). Professional perspectives on occupational health challenges.
 • Aas, Randi Wågø (1995). Generalist contra specialist.
 • Aas, Randi Wågø (1995). Quality assurance in community occupational therapy.