Et profilbilde

Associate Professor
Ingunn Aase { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Ingunn Aase", "tel": "Telephone: +47 51834167", "email": "ingunn.aase@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-240

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hasle, Bente; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente (2018). Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest". Høgskulen i Volda. 20 p.
 • Hasle, Bente; Brenna, Sissel Johansson; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Baerheim, Anders; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke (2017). Sluttrapport Pilot 1 - Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest. UH-nett Vest. 15 p.
 • Aase, Ingunn (2016). Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-668-5. 77 p.
 • Aase, Ingunn (2003). Ansvarlig deltagelse.Opplevelse av å ha en søster eller bror med diabetes. 101 p.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn (2019). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2019-01-08.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin (2019). Gjør sykehjemmene attraktive!.
 • Aase, Ingunn (2018). Mastercource: Interprofessional team-training in education. Universitetet i Stavanger; 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Aase, Ingunn (2018). Simulationbased interprofessional teamtraining in education. University of Haifa honor Society,Department of Nursing; 2018-10-29.
 • Aase, Ingunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn (2018). Pasientsikkerhet og tverrfaglighet for lege- og sykepleierstudenter. Den norske legeforening; 2018-09-03 - 2018-09-04.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-11-06.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-10-08.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-10-04.
 • Aase, Ingunn (2017). Interprofessional Teamwork Training- nurses-doctors in Norway. Høgskulen på Vestlandet; 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Aase, Ingunn (2017). Interprofessional team-training in nursing and medical education. Universitetet i Stavanger; 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Aase, Ingunn (2017). Interprofessionel uddannelse/Tværfaglig teamtræning. Region Midtjylland- lægers videreutdanning; 2017-05-07 - 2017-05-09.
 • Aase, Ingunn (2017). Samspill om pasientens sikkerhet- Studentperspektiv. 2017-04-27 - 2017-04-28.
 • Aase, Ingunn (2017). Tverrprofesjonelt teamtrening for sykepleier- og legestudenter. Stavanger Universitetssykehus; 2017-10-26 - 2017-10-27.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Aase, Ingunn (2016). Tverrfaglig simulering. NTNU Gjøvik; 2016-02-03 - 2016-02-04.
 • Aase, Ingunn (2016). Tverrprofesjonell teamtrening for sykepleier- og legestudenter i Norge. NTNU Gjøvik; 2016-11-03 - 2016-11-04.
 • Aase, Ingunn; Våga, Bodil Bø (2016). Samhandlingens plass i sykepleierutdanningen. NSF Rogaland; 2016-10-20.
 • Aase, Inngunn (2016). Simulert tverrfagleg trening i Stavanger. Universitetet i Bergen; 2016-04-03.
 • Andersen, Irene Aasen; Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Aasen, Unni Margrethe Uren; Aase, Ingunn; Bjørke, Gerd (2016). «TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot. Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeids; 2016-06-06 - 2016-06-07.
 • Aase, Ingunn (2015). Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam. SAFER; 2015-12-18.
 • Qvindesland, Sigrun Anna; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Aase, Inngunn; Rossavik, Bente; Kluge, Merete (2015). Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam.
 • Aase, Ingunn (2014). Pasientsikkerhet i utdanning av leger og sykepleiere. HOD; 2014-08-19.
 • Aase, Ingunn (2014). Samtrening sykepleier- og legestudenter. SAFER; 2014-12-17 - 2014-12-27.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott (2014). Developing and evaluating an interprofessional simulation based training session in Norway. University of Stirling; 2014-06-25 - 2014-06-27.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott (2014). Developing interprofessional simulationbased learning: a Norwegian Perspective. University of Pittsburgh; 2014-06-06 - 2014-06-08.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Connecting professions: Nursing and medical students' perceptions of interprofessional teamwork. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Students'perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork. 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Aase, Ingunn (2011). Sikkerheten må økes -Pasientsikkerhet må inn i utdanningen av helsepersonell.
 • Aase, Ingunn (2011). The role of non-technical skills in health education. MONASH University; 2011-05-22 - 2011-05-25.
 • Aase, Ingunn (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid i helseutdanninger- hvor står vi og hvor går vi?. SAFER- Stav. Acute med. Foundation for Education and Researh; 2011-12-05.
 • Aase, Ingunn (2010). Betydningen av ikke-tekniske ferdigheter for tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten. 2010-12-21.
 • Aase, Ingunn (2010). The Importance of Simulation of Non-Technical Skills for Interdisciplinary Cooperation in Health Care. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Aase, Ingunn (2009). Diabetic Childeren and their siblings, A qualitative assessment based on 13 interviews. 2009-05-20 - 2009-05-21.
 • Aase, Ingunn (2009). Health Studies- professional preparation of nurses in Norway and Institute of Health in Stavanger. 2009-09-23 - 2009-09-25.
 • Aase, Ingunn (2004). A Campus Community Partnership Approach to Addressing the Conditions of Families with Diabetic Children. 2004-08-04 - 2004-08-07.
 • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine (2009). Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).