Et profilbilde

Administrative Manager
Kristin Kavli Adriansen { "honorific-suffix": "Administrative Manager", "fn": "Kristin Kavli Adriansen", "tel": "Telephone: +47 51834164", "email": "kristin.k.adriansen@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-280

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Adriansen, Kristin Kavli (2017). Kall og sykepleie - et tvetydig spenningsfelt. In: Glimt fra sykepleiefagets historie. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1537-9. p. 27-54.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2008). Sister Elisabeth Fedde: A Light of Hope to Sick and Needy Immigrants in ew York City. In: Migration and memory / Øyvind T. Gulliksen, editor, Harry T. Cleven, assistant editor. Norwegian-American Historical Association. ISBN 9788299146166. p. 59-83.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2006). Når omsorg fases ut: Refleksjoner over omsorgens vilkår i sykepleiepraksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. Volume 8. Booklet 3. p. 41-50.
 • Adriansen, Kristin Kavli; Schiøtz, Aina (veileder) (2015). Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland 1870–1970. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-2624-9.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2007). Sterk, fri og kallet. En studie av kallet i lys av søster Elisabeth Feddes diakonissegjerning 1883-1896. Universitetet i Bergen. 123 p.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2019). Profesjonshistorier: Fra pleie av syke til sykepleie. Profesjonalisering av sykepleien. Nasjonalt medisinsk museumsnettverk; 2019-06-17 - 2019-06-18.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2019). Tanker og refleksjoner over sykepleiefag og skifte i faget gjennom 150 år. Sykepleiehistoirisk forskningsgruppe; 2019-02-27 - 2019-02-28.
 • Aunan, Siv Tove; Dysvik, Elin; Adriansen, Kristin Kavli; Fagerjord, Britt (2019). Masterløft må til innen utdanning i kreftsykepleie.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2018). Searching for purpose: Religious, humanitarian and political values as formative powers within nurse education and work in Norway. Canadian Association for the history of nursing CAHN/ACHN; 2018-06-15 - 2018-06-17.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2018). Vilje og tro - Diakonisse Elisabeth Fedde i en grensesprengende tjeneste 1874-1896. Lovisenberg diakonale høgskole; 2018-11-22.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2017). Hvordan underviser vi i sykepleietradisjon og historie?. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2017). Presentation MOOC Nursing Traditions in Europe. European Association for the History of Nursing; 2017-02-22 - 2017-02-24.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2017). Sykepleien - fra kallsarbeid til yrkesarbeid. Universitetet i Bergen; 2017-05-05.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2010). "In service-at service. Nurses and Nursing in Rogaland." What has been the work of nurses and nursing in Rogaland and what has shaped this work?. 2010-06-22 - 2010-06-23.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2010). ?Som elever optas kvinner av godt rykte, god helbred, vennlig vesen samt med alvorlig lyst til sykepleie ??. Sykepleierutdanning i Rogaland i møte med nye utfordringer.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2008). "Sister Elisabeth Fedde: Strong, free and called." A historical perspective on today's nursing. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2008). "Søster Elisabeth Fedde" Sterk, fri og kallet". 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2008). Søster Elisabeth Fedde. Sterk, fri og kallet. Sandnes og Jæren ættesogelag; 2008-10-06.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2007). Elisabeth Fedde og kallet. [Newspaper]; 2007-10-22.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2007). Søster Elisabeth Fedde - sterk, fri og kallet.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2006). Sister Elisabeth Fedde: A Light of Hope to Sick and Needy Immigrants in New York City. 2006-06-21 - 2006-06-23.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2006). Sister Elisabeth Fedde: A narrative about deaconess commitment, focusing on historical and cultural aspects. 2006-03-23 - 2006-03-25.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2006). Søster Elisabeth Fedde: Et lysende håp for syke og fattige immigranter i New York. Åpen fagdag, Universitetet I Stavanger; 2006-11-29.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2017). The Calling and Nursing. UiT. Tromsø.
 • Adriansen, Kristin Kavli (2010). Sykepleie som tjeneste og virksomhet. Hva sykepleietjenesten springer ut av og forhold som har formet den.