Et profilbilde

Associate Professor
Rutt Venke Bengtsson { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Rutt Venke Bengtsson", "tel": "Telephone: +47 51834265", "email": "rutt.bengtsson@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-255

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Hasle, Bente; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente (2018). Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest". Høgskulen i Volda. 20 p.
  • Hasle, Bente; Brenna, Sissel Johansson; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Baerheim, Anders; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke (2017). Sluttrapport Pilot 1 - Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest. UH-nett Vest. 15 p.
  • Bjørke, Gerd; Andersen, Irene Aasen; Brenna, Sissel Johansson; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Hasle, Bente (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring I UH-nett Vest. Rapport frå TPS-abeidsgruppa. UH-nett Vest. 40 p.
  • Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Kvilhaugsvik, Bente; Andersen, Irene Aasen (2017). From facilitator to groupleader - defeat or adjustment?. NIPNET; 2017-06-08 - 2017-06-09.
  • Andersen, Irene Aasen; Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Aasen, Unni Margrethe Uren; Aase, Ingunn; Bjørke, Gerd (2016). «TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot. Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeids; 2016-06-06 - 2016-06-07.
  • Bjørke, Gerd; Andersen, Irene Aasen; Bengtsson, Rutt; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Hasle, Bente (2015). A user-role in online interprofessional learning. NIPNET & Danish Society of Interprofessional Learning and Co; 2015-11-26 - 2015-11-27.
  • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2009). Praksisforskning om foreldre som brukere av barneverntjenesten. 2009-09-09 - 2009-09-11.
  • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2008). Praksisnær Forskning - hva er det og hvordan jobber vi?. 2008-11-26.