Et profilbilde

Professor
Signe Berit Bentsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Signe Berit Bentsen", "tel": "Telephone: +47 51834112", "email": "signe.b.bentsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-262

Research fields

 • Patient Experiences
 • Symptoms
 • Chronic pain
 • Health Related Quality of Life
 • Coping
 • Interventions

Selected publications

Christensen VL, Rustøen, T, Cooper BA, Miaskowski C, Henriksen AH, Bentsen SB, Holm AM. Distinct symptom experience in subgroups of patients with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. (In press)


Christensen VL, Holm AR, Kongerud J, Bentsen SB, Paul SM, Miaskowski C, Rustøen T. Occurrence, characteristics, and predictors of pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease Pain Management Nursing. 2016; 12 (2): 107 - 118. (DOI: 10.1016/jpmn2016.01.002).


Bentsen SB, Miaskowski C, Rustøen T. Demographic and clinical characteristics associated with quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease Quality of Life Research. 2014; 23; 991-998 (DOI 10.1007/s11136-013-0515-5).


Bentsen SB, Wentzel-Larsen T, Henriksen AH, Rokne B, Wahl AK. Anxiety and depression following COPD pulmonary rehabilitation Scandinavian Journal of Caring Science. 2013; 27 (3): 541-550. (DOI: 10.111/j.1471-6712.2012.01064).


Bentsen SB, Rustøen, Miaskowski C. Differences in subjective and objective respiratory parametres and pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of COPD 2012; 7: 137 -143.


Bentsen SB, Rustøen, Miaskowski C. T. Prevalence and characteristics of pain in patients with COPD compared to the Norwegian general population. The Journal of Pain 2011; 12 (5): 539-545.


Bentsen SB, Wentzel-Larsen T, Henriksen AH, Rokne B, Wahl AK. Self-efficacy as a predictor of improvement in health status and quality of life in pulmonary rehabilitation. Patient Education and Counselling 2010; 81 (1): 5-13.


Bentsen SB, Wahl AK, Strand, LI, Hanestad BR. Pain and disability in chronic low back patients treated with instrumented fusion. Journal of Musculoskeletal Pain. 2009; 17(4):358-368.


Bentsen SB, Hanestad BR, Rusøen T, Wahl AK. Quality of life in chronic low back pain patients treated with instrumented fusion. Journal of Clinical Nursing. 2008; 17: 2061-2069.


Bentsen SB, Henriksen AH, Hanestad BR, Wenzel ? Larsen T, Wahl AK. What explain subjective health status in patients with chronic obstructive pulmonary disease: importance of symptoms in subjective health status of COPD patients. Health and Quality of Life Outcomes. 2008; 6: 115.

 

 

Research in progress

Health promotion and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease - a randomized controlled trial (2014-). Funded by Health Region West (Project manager, PhD supervisor).


"Bedre liv med kols" (2015-2016). Funded by ExtraStiftelsen, Helse og Rehabilitering (Project manager).


Symptoms, function and quality of life in patients undergoing surgery - a longitudinal study. Funded by Oslo University Hospital (2016-) (Project manager, PhD supervisor).


Symptom clusters and immune markers in patients with COPD (Project manager Tone Rustøen, Oslo Univeristy Hospital).

Work experience

POSITIONS:

2014 - ongoing: Full professor in Nursing Science, Department of Health Studies, University of Stavanger (UiS).


2014 - ongoing: Oslo University Hospital (OUS) Researcher, Division of Emergencies and Critical Care, Department of operation (20% position).


2010-2014: Associate professor, Stord/Haugesund University College, Department of Health Education (HSH).


2009: Assistant professor, Stord/Haugesund University College, Department of Heath Education (HSH).


2004-2009: PhD candidat in Nursing Science, Stord/Haugesund University College, Department of Heath Education (HSH) and University of Bergen.


2003: Assistant professor, Stavanger University College, Department of Nursing.


1990 - 2000: Registered Nurse (RN) and Theatre Nurse at Haugesund Hospital; Department of Operation, Department of Acute and Critical care, and Department of Emergency Unit.

 

 

EDUCATION:

2010: PhD Nursing Science, University of Bergen (UiB), Department of Public Health and Primary Care.


2002: Master in Nursing Science, University of Bergen (UiB), Department of Public Health and Primary Care.


1999: Basic course in Nursing Science, University of Bergen (UiB), Department of Public Health and Primary Care.


1995:  Theatre Nurse (Advanced Level), Stavanger University College, Department of Nursing.


1990: Bachelor in Nursing, Stord/Haugesund University college, Department of Nursing Education.

Scientific publications (from Cristin)

 • Bringsvor, Heidi Breistrand; Bentsen, Signe Berit (veileder) (2019). Self-management in people living with COPD. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-832-0. 184 p.
 • Bentsen, Signe Berit; Bringsvor, Heidi Breistrand; Kallekodt, June; Stien, Eva (2016). Bedre liv med kols. Utprøving av et helsefremmende egenomsorgsprogram for pasienter med kols i nærmiljøet der de bor.. ExtraStiftelsesn Helse og Rehabilitering. 26 p.
 • Bentsen, Signe Berit (2010). Quality of life and self-efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Universitetet i Bergen.
 • Bentsen, Signe Berit (2010). Quality of life and self-efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Universitetet i Bergen. 200 p.
 • Bentsen, Signe Berit (2002). Helse og livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått en avstivningsoperasjon. Universitetet i Bergen. 125 p.
 • Bentsen, Signe Berit (2018). Symptomer, symptom kluster og livskvalitet hos personer med kols. en klinisk effektstudie. SHARE (UiS, Luftambulansen og NTNU Gjøvik); 2018-04-13.
 • Bentsen, Signe Berit; Viksveen, Petter (2018). Statistics using SPSS. Universitetet i Stavanger; 2018-11-20 - 2018-11-22.
 • Bentsen, Signe Berit; Viksveen, Petter (2018). Statistics using SPSS.. Universitetet i Stavanger; 2018-01-08 - 2018-01-09.
 • Bentsen, Signe Berit (2017). Bedre liv med kols. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL.
 • Bentsen, Signe Berit (2017). Medication errors in home care. SHARE, Universitetet i Stavanger; 2017-12-12.
 • Christensen, Vivi Lycke; Holm, Are Martin; Kongerud, Johny; Bentsen, Signe Berit; Paul, Steven M; Miaskowski, Christine; Aouizerat, Bradley E; Rustøen, Tone (2017). Smerter hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Norsk Smerteforening; 2017-01-05 - 2017-01-06.
 • Robberstad, Mari; Bentsen, Signe Berit; Iversen, Marjolein M. (2016). Multidisciplinary diabetic foot care teams in Norwegian specialist health care. The Nordic Diabetic Foot Task Force; 2016-10-05 - 2016-10-06.
 • Bentsen, Signe Berit (2015). Leiringsprosjektet i operasjonsavdelingen. Akuttklinikken, Operasjonsavdelingen, Oslo Universitetssykeh; 2015-10-23.
 • Berland, Astrid Karin; Bentsen, Signe Berit (2015). Pasienter med KOLS i trygge hener : et utdanningsprogram for sykepleiere i kommunalhelsetjenesten.
 • Bentsen, Signe Berit (2014). Livskvalitet hos pasienter med kols..
 • Bentsen, Signe Berit (2014). Multiple symptomer hos pasienter med kols..
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD. ISOQOL; 2013-10-09 - 2014-10-12.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD.
 • Bentsen, Signe Berit (2013). Dyspne og smerte hos pasienter med KOLS.
 • Bentsen, Signe Berit (2013). Egne erfaringer med å publisere i Open Access i vitenskapelige tidsskrifter. Høgskolen Stord/Haugesund; 2013-11-01.
 • Bentsen, Signe Berit (2013). Lungerehabilitering til pasienter med KOLS. Høgskolen i Bergen; 2013-02-18.
 • Bentsen, Signe Berit (2013). Patient's compliance to disease management program in chronic illness.
 • Berland, Astrid Karin; Holm, Anne Lise; Gundersen, Doris Irene; Bentsen, Signe Berit (2013). Pasientsikkerhetskultur i hjemmesykepleien : hjemmesykepleiernes erfaringer. 2013-09-18 - 2013-09-19.
 • Bentsen, Signe Berit (2012). Utvikling av et selvhjelpsprogram for pasienter med KOLS. Helse Fonna; 2012-10-11.
 • Berland, Astrid Karin; Holm, Anne Lise; Gundersen, Doris Irene; Bentsen, Signe Berit (2012). Sikkerhetskultur i hjemmesykepleien: erfaringer fra hjemmebasert omsorg. Helse Fonna; 2012-11-14.
 • Bentsen, Signe Berit (2011). Livskvalitet og mestringsforventning hos pasienter med KOLS. Høgskolen i Bergen; 2011-09-14.
 • Bentsen, Signe Berit (2011). Smerte og livskvalitet hos pasienter med kols. Helse Fonna; 2011-11-01.
 • Bentsen, Signe Berit (2010). Health promotion in patients with COPD. The Western Norway Regional Health authority; 2010-11-30 - 2010-12-01.
 • Bentsen, Signe Berit (2010). Mestring og livskvalitet hos pasienter i lungerehabilitering. Helse Fonna;
 • Bentsen, Signe Berit; Rokne, Berit; Langeland, Eva; Wahl, Astrid Klopstad (2010). Health related quality of life in patients with cronic obstructive pulmonary disease: a comparison with general population norms.
 • Bentsen, Signe Berit; Rokne, Berit; Langeland, Eva; Wahl, Astrid Klopstad (2010). Health related quality of life in patients with cronic obstructive pulmonary disease: a comparison with general population norms. 2010-10-27 - 2010-10-30.
 • Bentsen, Signe Berit (2009). Livskvalitet og mestringsforventning hos KOLS-pasienter. 2009-05-25.
 • Bentsen, Signe Berit (2009). Livskvalitet og mestringsforventning hos KOLS-pasienter. 2009-04-25.
 • Berland, Astrid; Bentsen, Signe Berit; Gundersen, Doris (2008). Sykehusinfeksjoner - en trussel mot pasientsikkerheten. 2008-09-10.
 • Bentsen, Signe Berit (2008). Lungerehabilitering-en tverrfaglig intervensjon for å bedre KOLS pasienters symptomer, mestring og livskvalitet. Helse Vest; 2008-05-29.
 • Bentsen, Signe Berit (2006). Health related quality of life in chronic low back pain patients treated wirh instrumented fusion. 2006-10-11 - 2006-10-14.
 • Bentsen, Signe Berit (2004). Kroniske smerter og livskvalitet.
 • Bentsen, Signe Berit (2004). Smerte og livskvalitet hos ryggpasienter. 2004-09-12.
 • Bentsen, Signe Berit (2003). Helse og livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått en avstivningsoperasjon. 2003-01-27.
 • Bentsen, Signe Berit (2003). Livskvalitetsforskning - en oppgave for operasjonssykepleiere?.