Et profilbilde

Associate Professor
Ove Bergersen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Ove Bergersen", "tel": "Telephone: +47 51831341", "email": "ove.bergersen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-156

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bergersen, Ove (2018). Children’s participation and professional development in annual plans. Early years. ISSN 0957-5146. DOI: 10.1080/09575146.2018.1512563.
 • Bergersen, Ove (2016). Barnehage og hjem i samarbeid om felles kulturskaping. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 126-137.
 • Bergersen, Ove (2016). Deltakelse i og aktiv forming av fellesskap – om begrepet retorisk medborgerskap i barnehagen. In: Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1970-4. p. 165-186.
 • Bergersen, Ove (2016). Gjenkjennelse og rytme i barnehagens flerkulturelle arbeid med de yngste barna. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 26-47.
 • Bergersen, Ove (2016). Introduksjon: Barns flerkulturelle steder. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 11-25.
 • Bergersen, Ove (2016). Karakterkonstruksjon i sammensatte barnegrupper. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 48-62.
 • Bergersen, Ove (2016). Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge. In: Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9783631666333. p. 209-222.
 • Bergersen, Ove (2016). Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 193-213.
 • Bergersen, Ove (2016). Naturopplevelser og meningsbærende steder. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 63-83.
 • Bergersen, Ove (2016). Å anvende forskningslitteraturens beskrivelser av flerspråklig kommunikasjon. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 156-192.
 • Bergersen, Ove (2016). Å skape beskrivelser av kommunikasjon i en flerspråklig barnehage. In: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. p. 138-155.
 • Bergersen, Ove (2014). Origins of discursive and rhetorical practices. Rhetorical perspectives on children’s language acquisition. Res Rhetorica. ISSN 2392-3113. Booklet 1. p. 1-14.
 • Bergersen, Ove (2005). Samtalen som språkutvikler. In: Norsk som minoritetsspråk - i historisk- og læringsperspektiv. Høgskolen i Nesna. ISBN 8275691176. p. 42-47.
 • Bergersen, Ove (2004). IKT-støttet læring ved intensive norskkurs for polsk helsepersonell. In: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter. VOX. p. 78-90.
 • Bergersen, Ove (2004). Vurdering av intensive kurs i norsk for polsk helsepersonell. In: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter. VOX. p. 91-102.
 • Bergersen, Ove (2004). Å lære en annen kultur - identitet og språkopplæring i etarbeidsmigrasjonsperspektiv. In: Arbeidsmobilitet: Språk som forberedelse til kulturelle møter. VOX. p. 21-34.
 • Bergersen, Ove (2016). Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. 232 p.
 • Bergersen, Ove (2012). Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst. NTNU: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. ISBN 978-82-471-4050-5. 560 p.
 • Bergersen, Ove; Aaslestad, Petter (veileder); Kulbrandstad, Lars Anders (veileder); Stenøien, Jorun M (veileder) (2012). Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst. NTNU. ISBN 978-82-471-4050-5. 560 p.
 • Bergersen, Ove (2005). IKT-basert norskundervisning i utlandet. Høgskolen i Nesna. ISBN 8275691311. 65 p.
 • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge (1999). Leke- og skriveglede : elevboka. Tell. ISBN 82-7522-174-9. 83 p.
 • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge (1999). Leke- og skriveglede : lærerens bok. Tell. ISBN 82-7522-175-7. 78 p.
 • Bergersen, Ove (2018). Barns resonnerende språkbruk som retorisk argumentasjon. Universitetet i Oslo; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Bergersen, Ove (2018). Children’s reasoning by example in inferentional discourse. University of Marburg; 2018-03-16 - 2018-03-17.
 • Bergersen, Ove (2018). How to conceptualize children's rhetorical reasoning in inferential discourse?. University of Stavanger; 2018-10-04 - 2018-10-05.
 • Bergersen, Ove (2018). Utforsk barnehagefellesskapene!.
 • Bergersen, Ove (2017). Barns flerkulturelle steder. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet; 2017-05-04.
 • Bergersen, Ove (2017). Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet; 2017-02-08.
 • Bergersen, Ove (2017). Transcribing and coding children’s rhetorical practice. Rhetoric Society of Europe; 2017-07-03 - 2017-07-05.
 • Bergersen, Ove (2015). Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge. Rhetoric Society of Poland;
 • Bergersen, Ove (2015). Rhetorical citizenship, an Aristotelian approach. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2015-05-06.
 • Bergersen, Ove (2014). Anne Hvenekilde-forleseningen i forbindelse med pristildelingen til Høgskolen i Hedmark. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Bergersen, Ove (2014). Barnehagens profesjonsfaglige praksiser på nett. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-11-18.
 • Bergersen, Ove (2014). Functions of talk about language learning in language learning as process and activity. Association for Language Awareness (ALA); 2014-07-01 - 2014-07-04.
 • Bergersen, Ove (2013). Second Language Learning as an Art of Character. University of Saarbrücken; 2013-10-09 - 2013-10-13.
 • Bergersen, Ove (2009). Diskurser om språklæring. Mälardalens Högskola, Västerås; 2009-09-17.
 • Bergersen, Ove (2009). Diskurser om språklæring. ViLL, NTNU; 2009-11-23.
 • Bergersen, Ove (2008). Diskurser om språklæring. 2008-05-13 - 2008-05-14.
 • Bergersen, Ove (2008). Diskurser om språklæring. 2008-09-08 - 2008-09-09.
 • Bergersen, Ove (2008). Diskurser om språklæring blant polske innvandrerfamilier i Norge. 2008-10-16 - 2008-10-17.
 • Bergersen, Ove (2006). Polsk-norske formidlingsroller: Nomader i formidling av språk, kultur og kunnskap/kompetanse. 2006-10-19.
 • Bergersen, Ove (2016). barnssteder.no (database). Ove Bergersen.