Et profilbilde

Senior Advisor
Karin Berner { "honorific-suffix": "Senior Advisor", "fn": "Karin Berner", "tel": "Telephone: +47 51833470", "email": "karin.berner@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Faculty Administration UH
Administration IBU
Room HL K-211

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 101. Booklet 1. p. 31-44.
 • Berner, Karin (2010). Bruk av Q-metodologi i en mastergradstudie. In: Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2527-3. p. 191-198.
 • Størksen, Ingunn; Berner, Karin; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Family narratives through the eyes of an adult child of divorce. Journal of Human Subjectivity. ISSN 1598-8643. Volume 6. Booklet 2.
 • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit (2015). "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen. Institutt for barnehagelærerutdanning. 15 p.
 • Berner, Karin (2007). Vår historie - En case-studie av opplevelser og erfaringer med foreldres samlivsbrudd og endret boform. En undersøkelse ved bruk av Q-metode. Universitetet i Stavagner. 66 p.
 • Sæbbe, Per Einar; Berner, Karin (2019). Utfordringer med å endre mottaket av nye studenter på programnivå. Universitetet i Bergen; 2019-12-09 - 2019-12-10.
 • Berner, Karin (2013). Voksenrollen i lek. Eigersund kommune; 2013-03-21.
 • Berner, Karin (2012). Lekens betydning. Eigersund kommune; 2012-09-27.
 • Berner, Karin (2011). Barns oppstart i barnehagen og søvn. Bekketunet familiebarnehage; 2011-10-05.
 • Berner, Karin (2011). Lek i barnehagen. Lundehagen FUS barnehage; 2011-11-18.
 • Berner, Karin (2011). Lek og vennskap. Lundehagen barnehager; 2011-11-18.
 • Berner, Karin; Egeli, Elisabeth (2011). Det lille ekstra. LMU; 2011-10-25.
 • Berner, Karin; Egeli, Elisabeth (2011). "Det lille ekstra" - pedagogisk støtte til minoritetsspråklige studenter ved Universitetet i Stavanger. Læring miljø utvalget (LMU), UNIVERSELL ved (NTNU); 2011-10-25.
 • Berner, Karin (2010). Kvar for kompetanse har vi behov for i barnehagen og tar førskolelærarutdanninga høgde for dette?. 2010-10-27.
 • Berner, Karin (2010). Voksen rollen i barnehagen. 2010-03-03.
 • Berner, Karin (2009). Voksenrollen i barnehaen. 2009-11-10.
 • Berner, Karin (2009). Vår historie - En case-studie av opplevelser og erfaringer med foreldres samlivsbrudd og endret boform. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Størksen, Ingunn; Berner, Karin; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Family Narratives Through the Eyes of an Adult Child of Divorce. 2008-10-02 - 2008-10-04.
 • Berner, Karin (2012). APA 6, App. NettOp. UiS.