Et profilbilde

Assistant Professor
Inga Kjerstin Birkedal { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Inga Kjerstin Birkedal", "tel": "Telephone: +47 51833628", "email": "inga.k.birkedal@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Department for national assignments

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Oppstartsamling Språkløyper. UiS Lesesenteret; 2018-04-10 - 2018-04-27.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). På sporet skriv. Asker og Bærum kommune; 2018-06-13.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Skoleutvikling og endring. Kviteseid kommune; 2018-08-15.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkløyper og begynneropplæring. NOLES; 2018-10-01 - 2018-10-02.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Startsamling Lindås- Kulturmøter. Lindås Kommune; 2018-02-21.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Tidlig innsats i skolen. UDIR; 2018-03-20 - 2018-03-21.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing. Kviteseid kommune; 2018-08-15.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi (2018). Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy. Utdanningsdirektoratet; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Fuglestad, Unni; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT. Utdanningsdirektoratet; 2018-11-07 - 2018-11-08.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn (2017). Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2017). Hva med guttene.... Strand kommune; 2017-10-05.
 • Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Å lede arbeid med Språkløyper på skolen. Utdanningsdirektorate; 2016-11-09 - 2016-11-10.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Hva strever elever med på mellomtrinnet?. Fagstab i Lillehammer kommune; 2016-04-12 - 2016-04-14.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? -fokus på avkodingsferdigheter. Udir, Lesesenteret - Universitetet i Stavanger;
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Introduksjonsamling overgangen barnehage-skole - kulturmøter. Lesesenteret, universitetet i Stavanger; 2016-11-16.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Introduksjonssamlinger Språkløyper. Lesesenteret, universitetet i Stavanger; 2016-04-25 - 2016-05-09.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Språkløyper, begynneropplæring og lesestrategier. Fagstab i Drammen kommune; 2016-10-20.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter (2016). Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kulturmøter.
 • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). When expert teachers use open educational resources in school based professional development. EERA (European Educational Research Association); 2016-08-23 - 2016-08-26.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2014). Når to skal skrive på data. Lesesenteret, universitetet i Stavanger; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Metoder i begynneropplæringen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Overgangen barnehage-skole - kulturmøter. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Veiledet lesing i begynneropplæringen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Melberg, Jorunn; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Arbeidsmåter i begynneropplæringen- Drama som arbeidsmåte. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger.