Et profilbilde

Research Fellow
Stig Erlend Bjønness { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Stig Erlend Bjønness", "tel": "Telephone: +47 51832746", "email": "stig.e.bjonness@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Public Health

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne (veileder) (2015). Ungdoms erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern. En kvalitativ studie med fokus på oppmøte og behandlingsfrafall. Universitetet i Stavanger. 71 p.
 • Bjønness, Stig Erlend (2019). Forsker Grand Prix: Fire minutter om samvalg for ungdom. Sykepleien.no. [Internet]; 2019-09-25.
 • Bjønness, Stig Erlend (2019). Fra tvang til snakkeforløp. Forskningsrådet og Forskningsdagene;
 • Bjønness, Stig Erlend (2019). Fra tvang til snakkeforløp -Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen. Norwegian Smart Care Cluster;
 • Bjønness, Stig Erlend; Viksveen, Petter; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne (2019). User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: A qualitative study of health personnel and managements’ perspective. International Association of Youth Mental Health; 2019-10-26 - 2019-10-28.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne (2019). User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. International Association of Youth Mental Health; 2019-10-26 - 2019-10-28.
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Angst, depresjon og kognitiv atferdsterapi. Aftenskolen;
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Brukermedvirkning og samvalg i psykisk helsevern for ungdom. UiS; 2018-01-30.
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Ikke møtt? Brukermedvirkning og samvalg for ungdom. BUP Hinna, Helse Stavanger HF; 2018-03-15.
 • Bjønness, Stig Erlend (2018). Psykososialt arbeid med ungdom. Aftenskolen; 2018-04-24.
 • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne (2018). Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study of treatment dropout. NBUP, RKBU, Helsedirektoratet; 2018-04-24 - 2018-04-25.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2018). Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet.. SHARE - Center for Resilience in Healthcare; 2018-10-27.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne (2018). User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. NSQH; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Haraldseid-Driftland, Cecilie (2018). Ungdom og psykisk helse.
 • Bjønness, Stig Erlend (2017). Ungdomstid og psykisk helse. Sandnes videregående skole; 2017-10-05.
 • Bjønness, Stig Erlend (2017). User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents. SHARE, UiS; 2017-09-13.
 • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne (2017). Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study in treatment dropout. 2017-09-24 - 2017-09-26.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne (2017). User involvement in adolescents' mental Health care. Nasjonalt nettverk for helsetjensteforskning, NTNU Helse; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne (2017). User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..
 • Bjønness, Stig Erlend (2014). Hvordan nå de unge i risikosona? Utvikling av selvhjels-app og arbeid ved legesenter. Fylkesmannen i Rogaland; 2014-06-13.