Et profilbilde

Researcher
Even Andre Auflem Bjørdal { "honorific-suffix": "Researcher", "fn": "Even Andre Auflem Bjørdal", "tel": "Telephone: +47 51832674", "email": "even.bjordal@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-418
Priv. phone/mob 41645857

Courses taught

Research fields

Project Manager

Prehistoric settlements and graves from Bronze and Iron Age

Selected publications

Articles in the journal  fra haug ok heidni:

Bjørdal, E. 2010. Gravrøyser sett frå fugleperspektiv. frà haug ok hei?ni 1/2010 s. 15-22. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

Bjørdal, E. 2007. Gravfunn frå vikingtid og spor etter tidleg jordbrukssetnad. frà haug ok hei?ni 3/2007 s. 3-11. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

Excavation reports from archaeological digs made by AM:

Bjørdal, E. 2012. Arkeologisk undersøking av busetnadsspor frå bronsealder og jernalder og graver frå yngre jernalder ved Kvernevikveien / FV 409 på Nedre Tasta. Nedre Tasta, gnr. 29 / bnr. 42 mfl., Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2012/1. Stavanger

Bjørdal, E. 2012. Arkeologisk undersøking av gardsanlegg frå folkevandringstid og øvrige busetnadsspor frå eldre jernalder på Lunde, Austre Åmøy. Lunde Nordre og Søre, gnr. 1 / bnr. 5 og gnr. 2 / bnr. 23, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/18. Stavanger

 • Bjørdal, E. 2011. Arkeologisk undersøking av treskipa langhus og branngrav frå folkevandringstid / merovingartid og etterreformatoriske steinsette grøfter i Fedjedalen. Fedjedalen, gnr. 3 / bnr. 75, Haugesund k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/19. Stavanger

  Bjørdal, E. 2011. Arkeologisk undersøking av busetnadsspor på Austrått. Austrått, gnr. 39/8 Sandnes k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/8. Stavanger

  Bjørdal, E. 2010. Arkeologisk undersøking i samband med graving ved St. Petri ? kyrkja. Storhaug bydel, Bergjeland gnr. 55, bnr. 911,?Stavanger mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2010/2. Stavanger

  Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk overvaking i samband med realisering av gatebruksplan for Petriplatået, Storhaug bydel. Bergjeland, gnr. 55, ?Stavanger mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/35. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk overvaking i samband med graving av trasear for

  naturgassrøyr i Stavanger sentrum. Bergjeland, gnr. 55, ?Stavanger

  mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/34. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk utgraving av toskipa langhus frå overgangen yngre steinalder ? eldre bronsealder og graver frå vikingtid og yngre jernalder på Frøyland. Frøyland, gnr. 28 / bnr. 1 mfl., Time k., Rogaland. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/4. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2007. Forundersøking av område med busetnadsspor og moglege røyser. Soppaland, gnr.  138 bnr. 2, Hjelmeland kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2007/17. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2006. Undersøking av rydningsrøys og gardfar på Ånestad, gnr. 45, bnr. 37, Hå kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/18. Stavanger

  Bjørdal, E. 2006. Undersøking av mannsgrav frå vikingtid og registrering av busetnadsspor frå bronse- og jernalder. Nedre Øksnevad, gnr. 7, bnr. 1, Klepp kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/17. Stavanger

  Bjørdal, E. 2006. Delundersøking av steinalderlokalitet i tilknytning til ny turveg i Kvednavikskogen. Nordre Sunde gnr. 41, bnr. 7, Stavanger kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/16. Stavanger

  Bjørdal, E. 2006. Utgraving av lokalitet med jernalderhus og kokegroper i Dirdal. Dirdal gnr. 78, bnr. 2, Gjesdal kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/15. Stavanger  

   

  Bjørdal, E. 2006. Forundersøking av førreformatorisk gardsanlegg på Sørbø, gnr. 45, Sandnes kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/11. Stavanger

 • Research in progress

  Project Manager of the archaeological excavations by AM at the farms Hove and Sørbø in the county of Sandnes, Rogaland.

  Work experience

  1998-2006:

  Master degree studies at NTNU, Trondheim. Various archaeological field work for Vitenskapsmuseet and NIKU, in Trondheim and the region of South Trøndelag. Completed Master degree from NTNU in 2006.

   

  June 2006 - May 2012:

  Employed by AM and NIKU at various archaeological excavations in the region of Rogaland.

   

  May 2012 - present day:

  Employed in a permanent position as Project Manager at the department for preservation of cultural heritage at AM. In charge of the excavations at the farms Hove and Sørbø in the county of Sandnes, Rogaland

  Scientific publications (from Cristin)

  • Bjørdal, Even (2016). Late Iron Age settlement evidence from Rogaland. In: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. p. 241-274.
  • Bjørdal, Even (2012). Delkapittel "Arkeologiske funn fra Ganddalområdet" (s. 293-295)i boka "Foto fra Ganddal. Slekter og familier, gårder og hus før 1940". Lions Club Sandnes/Ganddal. ISBN 9788282330848. 329 p.
  • Bjørdal, Even (2011). Am / UiS Oppdragsrapport B 2011/19 Arkeologisk undersøking av treskipa langhus og branngrav frå folkevandringstid / merovingartid og etterreformatoriske steinsette grøfter i Fedjedalen. Fedjedalen, gnr. 3 / bnr. 75, Haugesund k. Arkeologisk museum, UiS. 105 p.
  • Bjørdal, Even (2011). Am /UiS Oppdragsrapport B 2011/8 Arkeologisk undersøking av busetnadsspor på Austrått, Austrått gnr. 39/8 Sandnes k. Arkeologisk museum, UiS. 33 p.
  • Nyland, Astrid Johanne; Fyllingen, Hilde; Bjørdal, Even (2018). Årets arkeologiske utgravinger. Arkeologisk museum; 2018-11-20.
  • Bjørdal, Even (2017). Frå steinar til røyser - Ei drøfting av former for intensjonelle steinsamlingar. Med utgangspunkt i materiale frå ei utgraving i 2014 på Orstad gnr 9, Klepp k.. Arkeologisk museum, UiS; 2017-02-27 - 2017-02-28.
  • Bjørdal, Even (2017). Vegfar frå vikingtida funne på Sundeveien i Stavanger.
  • Bjørdal, Even (2016). Vegfar frå vikingtida funne i Rogaland.
  • Bjørdal, Even (2016). "Vegfar frå vikingtida" Blogginnlegg på norark.no om arkeologisk utgraving..
  • Denham, Sean Dexter; Meling, Trond; Bjørdal, Even (2016). Viking Period burials from Hove-Sørbø, Rogaland: a matter of context. 2016-01-20 - 2016-01-22.
  • Bjørdal, Even (2015). Arkeologer med uventet funn på Sunde "Arkeologene ble overrasket da de fant et gravfelt fra førkristen tid under utgravingen på Nore Sunde." Artikkel i Stavanger Aftenblad 14.08.2015. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-08-14.
  • Bjørdal, Even (2015). «Busetnadsspor frå yngre jernalder og tidlegaste mellomalder i Rogaland – ny kunnskap om ei overgangstid» Resultat frå utgravingane på Nedre Tasta Stavanger i 2010 og Hove-Sørbø i Sandnes i 2011-12 som døme på veksten i kjeldemateriale om merovingartid, vikingtid og tidleg mellomalder framkome ved AM sine flategravingar i løpet av dei siste tiåra. 2015-05-18 - 2015-05-21.
  • Bjørdal, Even (2015). «Busetnadsspor frå yngre jernalder og tidlegaste mellomalder i Rogaland – ny kunnskap om ei overgangstid» Resultat frå utgravingane på Nedre Tasta Stavanger i 2010 og Hove-Sørbø i Sandnes i 2011-12 som døme på veksten i kjeldemateriale om merovingartid, vikingtid og tidleg mellomalder framkome ved AM sine flategravingar i løpet av dei siste tiåra (Endra og utvikla versjon). 2015-12-07 - 2015-12-09.
  • Bjørdal, Even (2015). Dei arkeologiske undersøkingane på SørbøHove. SandnesPluss, foreining for seniorar; 2015-11-18.
  • Bjørdal, Even (2015). Omvisning m/ føredrag i felt ved utgravinga på prosjekt Nore Sunde for Madla Historielag. 2015-09-27.
  • Bjørdal, Even (2015). Open Dag på arkeologisk utgravingsprosjekt Nore Sunde, formidling om funn og arbeidsmetodar til publikum.. Arkeologisk museum, UiS; 2015-09-22.
  • Bjørdal, Even (2015). Utviklingstrekk; hus og gård fra det tidlige jordbruket i yngre steinalder til et organisert bondesamfunn i eldre jernalder på Nord–Jæren. 2015-12-01 - 2015-12-02.
  • Bjørdal, Even (2013). «Høvdingsetet på Hove. Resultat frå utgravingane på Hove og Sørbø i Sandnes 2011 – 2012». AM, UiS; 2013-03-12.
  • Bjørdal, Even (2013). ”Livet på Sørbø-Hove i folkevandringstida” Kva fortel utgravingane oss?. Sandnes Historielag; 2013-12-02.
  • Bjørdal, Even (2013). "Prosjekt Hove-Sørbø 2011-12. Arkeologisk utgraving i Sandnes kommune i Rogaland.". Arkeologisk museum, UiS; 2013-03-06.
  • Hollund, Hege Ingjerd; Jans, Miranda M M E; Sverrisdottir, Oddny; van Doorn, Nienke; Joosten, Ineke; Bjørdal, Even (2013). The information potential of metal-protected organics: Two case studies. Cardiff University; 2013-04-11 - 2013-04-14.
  • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bjørdal, Even (2013). Der alt går trill rundt - kvernsteinsbruddet på Nord-Talgje i Boknafjorden.
  • Bjørdal, Even (2012). Prosjekt Hove-Sørbø 2011-12 Arkeologisk utgraving i Sandnes kommune, Rogaland. Det Norske arkeologmøtet; 2012-11-01 - 2012-11-03.