Et profilbilde

Assistant Professor
Linda Elisabeth Bjørknes { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Linda Elisabeth Bjørknes", "tel": "Telephone: +47 51834249", "email": "linda.e.bjorknes@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-207

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Bjørknes, Linda Elisabeth (2018). Protect Human Dignity. In: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. p. 95-113.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth (2015). Innledning. In: Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Fellesorganisasjonen. ISBN 978-82-90858-11-2. p. 9-12.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth (2015). Kan man være norsk barnevernspedagog i Afrika?. In: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. p. 279-295.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth (2013). Barnevernspedagogutdanning i dynamisk utvikling. In: Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISBN 978-82-93298-06-9. p. 177-189.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 p.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Kruse, Erik Lindbæk; Hagstrøm, Elisabeth; Karseth, Inger (2015). Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Fellesorganisasjonen. ISBN 978-82-90858-11-2. 286 p.
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2017). Barnets beste i et flerkulturelt samfunn.. Randaberg kommune v/ Bente Monica Reilstad; 2017-05-09.
  • Aadnesen, Bente Marie Nes; Bjørknes, Linda Elisabeth (2016). Årlig fanges 2500 barn ikke opp..
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Aadnesen, Bente Marie Nes (2015). Barnets beste i et flerkulturelt samfunn. Suldal kommune; 2015-11-19.
  • Aadnesen, Bente Nes; Bjørknes, Linda Elisabeth (2014). det flerkulturelle norge og barnets beste og faglig skjønn. uis; 2014-11-20.