Et profilbilde

Associate Professor
Bjørn-Tore Blindheim { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Bjørn-Tore Blindheim", "tel": "Telephone: +47 51831631", "email": "bjorn-tore.blindheim@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ SV-305

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Blindheim, Bjørn-Tore (2015). Institutional models of corporate social responsibility: a proposed refinement of the explicit-implicit framework. Business & Society. ISSN 0007-6503. Volume 54. Booklet 1. p. 52-88. DOI: 10.1177/0007650312443961.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Langhelle, Oluf (2013). Responsible supply chain management - the economic and political responsibility of companies within global supply chains. In: CSR and beyond: A Nordic perspective. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41215-9. p. 164-192.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne (2011). Ledelse og bedrifters samfunnsansvar. In: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-934-4. p. 104-137.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf (2010). A Reinterpretation of the Principles of CSR: A Pragmatic Approach. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. ISSN 1535-3958. Volume 17. Booklet 2. p. 107-117. DOI: 10.1002/csr.235.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2009). Explicit and Implicit Manifestations of CSR. In: Langhelle, O., Blindheim, B-T., Laudal, T., Blomgren, A. and Fitjar, R. D. (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility. International Research Institute of Stavanger.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2008). Corporate social responsibility : the economic and institutional responsibility of business in society. In: Arctic oil and gas : sustainability at risk?. Routledge. ISBN 041544330X. p. 57-86.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Øygarden, Olaug (2008). Framing oil and gas in the Arctic from a sustainable development perspective. In: Arctic oil and gas : sustainability at risk?. Routledge. ISBN 041544330X. p. 15-44.
 • Andersen, Joachim Kolnes; Blindheim, Bjørn-Tore (veileder) (2015). Én reform i ulike uniformer – Kan grunnskolelærerreformens utforming bidra til å forklare variasjonene i lærerutdanningsinstitusjonenes implementering?. Universitetet i Stavanger. 97 p.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2010). Towards a Convergent Institutional Perspective on Corporate Social Responsibility (CSR). Faculty of Social Sciences, University of Stavanger. ISBN 9788276444063. 341 p.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 367 p.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 388 p.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2018). Train of Hope - Deling av ansvar. Fylkesmannen i Rogaland; 2018-12-04.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2017). Organisasjon som sammensatt orden. 2017-06-06.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2017). Organisasjonsutforming. Programområde for organisasjonsdesign ved IMKS, UiS; 2017-10-31 - 2017-11-01.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2016). Organisasjonsendring for vår tids utfordringer - om et levende slott, en forhekset jente og trollmannen Hauru. Stavanger kommune; 2016-06-07.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2016). The Institutional Logic turn in corporate social responsibility Research: An opportunity to engage Power and values - Comments and questions.. Academy of Management; 2016-08-05 - 2016-08-09.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2014). Hva er samfunnsansvar?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-12-03.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf (2014). Sustainable business? The myth of sustainable corporations. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2013). Forbrukeravmakt. Morgenbladet. [Newspaper]; 2013-07-21.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2013). Samfunnsansvar i globale verdikjeder. Cappelen Damm Akademisk; 2013-06-03.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2012). Om bedrifters ansvar for forhold i sine leverandørkjeder. Tittel på programmet: Dagsnytt Atten (NRK). NRK. [Radio]; 2012-11-01.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2012). Om forbrukernes ansvar for økonomiske, sosiale og miljømessige forhold hos produsenter av varer og tjenester i utviklingsland Programtittel: Ukeslutt. NRK. [Radio]; 2012-11-03.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2010). Bedriftenes samfunnsansvar: Retorikk eller bidrag til det felles beste?. Samfunnsviterne i Rogaland; 2010-10-28.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). A Reinterpretation of the Principles of CSR from the Perspective of Sustainable Development. 2007-06-10 - 2007-06-12.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). Klesbransjen dropper etikken Norske klesbutikker tar ikke samfunnsansvar. [Newspaper]; 2007-06-21.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). Klesbransjens samfunnsansvar. [Newspaper]; 2007-06-20.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2007). Managers Perceptions of CSR - The Importance of Global Governance and National Regulations. 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Blindheim, Bjørn-Tore (2019). Organisasjonsteori. Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Oslo.