Et profilbilde

Project Manager
Sindre Bø { "honorific-suffix": "Project Manager", "fn": "Sindre Bø", "tel": "Telephone: +47 51833682", "email": "sindre.bo@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bø, Sindre (2018). «Mission impossible» – ikke umulig, men er det ønskelig? Evaluering av "Prosjekt Gemini" - en vurdering av filminnspillingen på Preikestolen november 2017. Rapport levert av Sindre Bø på vegne av Truenorth Norway AS, på oppdrag fra Forsand kommune. Truenorth Norway AS. 75 p.
 • Øyri, Sina Furnes; Bø, Sindre (veileder) (2017). Fjellvettregulering - ingen skam å snu? En studie av hvordan risiko ved fjellturisme kan reguleres, med vekt på rettslige verktøy. Universitetet i Stavanger, Brage.. 88 p.
 • Bø, Sindre (2010). Når avisen ringer - mediehåndtering i krise. Hvordan preges kontakten mellom krisehåndtererne og journalistene?. UiS. 174 p.
 • Bø, Sindre (2019). Verdibørsen: Meningen med klatring. https://radio.nrk.no/podkast/verdiboersen/nrkno-poddkast-69-. [Radio]; 2019-03-06.
 • Bø, Sindre; Kruke, Bjørn Ivar (2019). Den beste beredskapen er å forhindre at slike havarier skjer.
 • Bø, Sindre (2018). – Heldig at Preikestolen-innspelinga vart utsett. Nynorsk pressekontor og Nationen. [Newspaper]; 2018-04-26.
 • Bø, Sindre (2018). Ble presset av filmcrew til å doble antall klatretak på Preikestolen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-04-27.
 • Bø, Sindre (2018). FORTELLENDE JOURNALISTIKK – kunsten å fortelle gode og viktige historier på en sannferdig og leseverdig måte. UiS, IMS; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Bø, Sindre (2018). Kriseledelse eller beslutninger i krise + Sorte svaner i friluftsliv. Hvitserk Eventyrreiser; 2018-02-01 - 2018-02-04.
 • Bø, Sindre (2018). Rapport om filminnspillingen på Preikestolen: - Vi leide ut sjela i noen uker. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-04-26.
 • Bø, Sindre (2018). Sorte svaner og elefanter i glasshus - om risikostyring i friluftsliv. Norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund; 2018-11-02 - 2018-11-04.
 • Bø, Sindre (2018). Sorte svaner på Kjerag - om verdien av risiko og faren ved å tilrettelegge. Miljødirektoratet; 2018-05-15.
 • Bø, Sindre (2018). "Synet på toppen av Kjerag var knapt til å tro" - om forvaltning av vernet natur.
 • Bø, Sindre (2018). Verdibørsen - podkast, en serie på 8 episoder kalt Inn i naturen, laget av journalist og programskaper Jostein Gjertsen, NRK P2 i Stavanger. NRK P2 Verdibørsen. [Radio]; 2018-11-20.
 • Bø, Sindre (2017). Er det lurt å sikre Kjeragbolten med kjetting?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-10-17.
 • Bø, Sindre (2017). Risk management outdoors - avoiding the black swans. UiS Hotellhøgskolen v/Truls Engstrøm; 2017-12-01.
 • Bø, Sindre (2017). Risk management outdoors - how to handle the black swans. PGNiG og Proactima; 2017-11-27.
 • Bø, Sindre (2017). Sindre fra Stavanger er Tom Cruise sin sikkerhet på Preikestolen. TVVest. [TV]; 2017-10-26.
 • Bø, Sindre (2017). Sorte svaner - om risiko på tur. Speiderforbund, Vesterlen krets; 2017-11-21.
 • Bø, Sindre (2017). Sorte svaner - risiko og beredskap i natur. Hvitserk; 2017-10-20 - 2017-10-22.
 • Bø, Sindre (2017). Sorte svaner over Kjerag – om risiko.
 • Bø, Sindre (2016). - Av og til får jeg følelsen av at jo flere turister vi kan pøse inn, desto bedre er det. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-06-28.
 • Bø, Sindre (2016). - Turismen på Preikestolen ligner galskap. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-08-09.
 • Bø, Sindre (2016). Decision-making for volunteer rescuers. UiS friluftslivutdanning v/Åge Vigane; 2016-11-04.
 • Bø, Sindre (2016). Fjellturisme i krise.
 • Bø, Sindre (2016). Med NAV til Aconcagua - en reise gjennom etiske minefelt. NAV Rogaland; 2016-11-23.
 • Bø, Sindre (2016). Mer fysisk aktivitet gir mindre mobbing.
 • Bø, Sindre (2016). Når terrenget ikke stemmer med kartet - et nytt blikk på naturen, beredskapen og oss selv. FORF; 2016-11-19.
 • Bø, Sindre (2016). Pass opp for allemanns-anarkiet.
 • Bø, Sindre (2016). Reiselivet og myndigheter må ta større ansvar for fotturisters sikkerhet.
 • Bø, Sindre (2016). Reiselivsnæringen må åpne lommeboka.
 • Bø, Sindre (2016). Risikostyring i friluftsliv. Norges Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum; 2016-11-11 - 2016-11-13.
 • Bø, Sindre (2016). Sandnes mot verden.
 • Bø, Sindre (2016). Studio A: Turist-kaos i fjellet. Stavanger Aftenblad. [Internet]; 2016-12-09.
 • Bø, Sindre (2015). Den største sikkerhetstrussel.
 • Bø, Sindre (2015). Når krisekommunikasjonen blir personlig - erfaringer fra en worst case i en frivillig redningsgruppe. NLA; 2015-12-08.
 • Bø, Sindre (2015). Risikostyring i friluftsliv. HSN v/førsteamanuensis Tommy Langseth; 2015-11-08.
 • Bø, Sindre (2014). Krisekommunikasjon og omdømmeforvaltning. NKF; 2014-11-29.
 • Bø, Sindre (2012). - Klatrerne døde momentant. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-02-13.
 • Bø, Sindre (2012). Krisehåndtering og stressmestring - erfaringer fra felten. 330-skvadronen; 2012-11-27 - 2012-11-28.
 • Bø, Sindre (2010). Den vanskelige åpenheten.
 • Bø, Sindre (2008). Grensesprengende kommuner på Jæren.
 • Bø, Sindre (2008). Lyses makt og tillit.
 • Bø, Sindre (2008). Rolf etterlater seg et stort tomrom. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2008-08-03.
 • Bø, Sindre (2007). Det er ikke bjørnen som er farligst.
 • Bø, Sindre (2002). Tøft å være redningsmann. NRK. [Internet]; 2002-08-23.
 • Bø, Sindre (2001). Krevd for 50.000 dollar i Antarktis. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2001-10-29.