Et profilbilde

Assistant Professor
Kristin Glenna Bodsberg { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Kristin Glenna Bodsberg", "tel": "Telephone: +47 51834188", "email": "kristin.g.bodsberg@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-241

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin (2019). Film i utdanningen er kommet for å bli.
  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Jensen, Trude Løkhaug; Tjofl�t, Ingrid (2019). Digital storytelling in clinical replacement studies: Nursing students'experiences.
  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna (2017). Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS. Universitetet i Agder; 2017-06-08.
  • Strømme, Torunn; Våga, Bodil Bø; Bodsberg, Kristin Glenna (2016). MOOC: INTEGRATION OF NATURAL SCIENCE IN SKILLS AND SYSTEMATIC OBSERVATIONS IN NURSING.. Chalmers University of Technology; 2016-06-09 - 2016-06-10.
  • Strømme, Torunn; Bodsberg, Kristin Glenna (2014). MIT og SBAR systemer for å se det viktige tydelig. NSFLIS Norsk Sykepleierforbund landsgruppe for Intensivsykep; 2014-09-24.