Et profilbilde

Professor
Terese Elisabet Bondas { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Terese Elisabet Bondas", "tel": "Telephone: +47 51834519", "email": "terese.e.bondas@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Public Health
Room KA A-269

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese (veileder); Alteren, Johanne (veileder) (2019). Nærhetsrommet - en sansehage-pasient-pleier-relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem. Nord universitet. ISBN 978-82-93196-27-3. 314 p.
 • Bondas, Terese (2017). Förord till rapport Doula som stöd under graviditet, förlossning och barnsängstid.
 • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese (2015). Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1552-2. 314 p.
 • Bondas, Terese; Michelsson, Bengt (2005). Tjäna patienten: Skapande av vårdande kultur med utvecklingsarbeten. Ålands hälso- och sjukvård.
 • Bondas, Terese (2000). Att vara med barn-En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser under perinatal tid. Åbo Akademis Förlag. ISBN 951-765-044-2. 174 p.
 • Aittamäki, Marina; Lindström, Unni Å.; Bondas, Terese (1999). Gemenskapens nya skepnad. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda svårt sjuka i hemmet. Åbo Akademi.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2020). Caring in nursing leadership- an answer to challenges in municipal healthcare?. International Association of Human Caring; 2020-07-22.
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). ‘From literature reviews to meta-synthesis’. Tallinn University;
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). Childbearing research network, International research seminar (Leader), September, 12-13, 2019, University of Stavanger (www.uis.no/bfin). Childbearing - The Qualitative Research Network; 2019-09-12 - 2019-09-13.
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). 'Metasyntes - vad, varfør, hur'. Mælardalens Høgskola;
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). 'Meta-synthesis'. University A Coruna, Ferrol, Spania, Network GRINCAR-LICs,;
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). Qualitative Research in the Development of Caring Science. IAHC; 2019-05-30 - 2019-06-02.
 • Bondas, Terese Elisabet (2019). ‘Qualitative Research-Methodological challenges and the role of theory in qualitative methods’. Tallinn University;
 • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese Elisabet; Gross, Mechthild M.; Green, Josephine M.; Janssen, Patricia (2019). A balancing act in an unknown Territory: a metasynthesis of first-time mothers' experiences in early labour. University of Stavanger; 2019-09-12 - 2019-09-13.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese Elisabet; Alteren, Johanne (2019). Sensory Garden and Dementia Care - "The room of closeness" - a sensory garden-patient-nurse relationship. ENDA; 2019-09-12 - 2019-09-14.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Anchoring a theoretical model combining focusgroups and drawings. International Association for Human Caring; 2019-05-30 - 2019-06-01.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Avdelingsledere uten fagkompetanse svekker pasientsikkerheten. Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleier; 2019-09-05 - 2019-09-06.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Avdelingsledere uten fagkompetanse vil svekke pasientsikkerheten.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Avdelingslederens fagkompetanse er avgjørende for pasientsikkerheten..
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Clinical presence in Nordic municipal healthcare- visions for change in nursing leadership.. European Nurse Director Association (ENDA); 2019-09-12 - 2019-09-14.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Hvordan kan ledere forebygge feil i hjemmesykepleien?.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Jeg må vite at alle har det bra! Nordiske mellomlederes perspektiv på klinisk tilstedeværelse i kommunehelsetjenesten.. Nord universitet, Campus Vesterålen; 2019-09-26.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne (2019). Lederens tilstedeværelse i klinisk praksis. Nord universitet, Leknes; 2019-09-25.
 • Solbakken, Rita; Kasén, Anne; Bondas, Terese Elisabet (2019). A Theoretichal Model of Caring in Nursing Leadership. International Association of Human Caring; 2019-05-30 - 2019-06-02.
 • Bondas, Terese (2018). Metasynthesis and family focused nursing. Tampere University; 2018-06-03 - 2018-06-05.
 • Bondas, Terese (2018). Self-organizing teams for innovative nursing care. International Network for Health Workforce Education; 2018-05-23 - 2018-05-26.
 • Kasén, Anne; Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2018). Commuting the horizon of understanding in focus group dialogues- the co-moderator's perspective (Presentationen inhiberades pga sjukdom). University of Alberta, International Institute for Qualitati; 2018-10-27 - 2018-10-29.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2018). The significance of a sensory garden in the formation of the room of closeness-An action research in a nursing home in Norway. National School of Public Health; 2018-05-24 - 2018-05-25.
 • Solbakken, Rita; Bergdahl, Elisabeth; Rudolfsson, Gudrun; Bondas, Terese (2018). "What is caring in nursing leadership – a meta-synthesis". International Network for Health Workforce Education; 2018-05-24 - 2018-05-25.
 • Solbakken, Rita; Kasén, Anne; Bondas, Terese (2018). Anchoring a theoretical model combining focus groups and drawings (Postern presenterades inte pga sjukdom). University of Alberta, International Institute for Qualitati; 2018-10-27 - 2018-10-29.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2017). Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg. Nord universitet. [Internet]; 2017-08-11.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2017). Hvilke utfordringer står vi overfor når pasientsikkerhetskanpanjens fallforebygging skal innføres i kommeunene?. Studiesenteret RKK Vefsn; 2017-10-25.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2017). Uheldige hendelser og ledelse. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland; 2017-05-04.
 • Bergdahl, Elisabeth; Bondas, Terese (2016). Participatory action research: Cocreating possibilities and developing nursing care by studnet activities in nursing homes. IIQM; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Bondas, Terese (2016). Layered data collection and metaphor in theory development in an action research. IIQM; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Eliassen, Eli Jensine; Holla, Sissel; Bondas, Terese (2016). Risiko for uheldige hendelser og mangler i sykepleie til eldre - en kvalitativ studie. NSF; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2016). Symposium: Action Research - a complex collaborative ocean for possibilities. Appreciative interaction between researcher and staff in a nursing home action research - thinking outside the box.. University of Alberta, Glasgow UK; 2016-05-01 - 2016-05-05.
 • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese (2016). Blir sykepleier ansvaret forsømt ved mistanke om barnemishandling?. Norsk sykepleierforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese (2016). Forsømmer sykepleierne ansvaret ved mistanke om barnemishandling?. Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt; 2016-05-22 - 2016-05-25.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2016). A Case Study design in two phases for in-depth understanding of a complex phenomenon. University of Alberta, IIQM; 2016-05-01 - 2016-05-05.
 • Blegen, Nina; Eriksson, Katie; Bondas, Terese (2015). "Ask me what I care about the most!" Understanding of caritative caring concerning mothers in psychiatric care. Sør-Trøndelag University College (HiST); 2015-08-11 - 2015-08-13.
 • Bondas, Terese (2015). Keynote: Forskning i sykepleie ved Universitetet i Nordland. The Nordic Forum for Nurse Educators; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Bondas, Terese (2015). Metaquestions for qualitative caring science research. Nordic College of Caring Science, and EACS; 2015-03-18 - 2015-03-20.
 • Eliassen, Eli; Holla, Sissel; Bondas, Terese (2015). Hvordan ivareta pasientsikkerhet i eldres pasientforløp i perioperativ sykepleie?. Norsk Sykepleieforbubnd og Universitetet i Oslo; 2015-06-08 - 2015-06-09.
 • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese; Green, Josephine M.; Gross, Mechthild M.; janssen, patti (2015). A balancing act in an unknown territory: a metasynhesis of first-time mothers' experiences in early labour. University of Central Lancashire; 2015-06-15 - 2015-06-18.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne (2015). Action Research - Development together with employees in nursing home.. UiN, Campus Helgeland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese (2015). Å være en stolt nyutdannet sykepleier i kommunehelsetjenesten- hva handler det om?. Avdeling for sykepleievitenskap ved UIO og NSF; 2015-06-08 - 2015-06-09.
 • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese (2015). Å være stolt nyutdannet sykepleier- hva handler det om?. Helse Nord, UiT,UIN; 2015-11-04 - 2015-11-05.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2015). "Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter".
 • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Bondas, Terese; Kasén, Anne (2014). Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap.
 • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Kasén, Anne; Bondas, Terese (2014). Helsefremmende pleie krever tid og kunskap.
 • Nyman, Viola; Bondas, Terese; Downe, Soo; Berg, Marie (2014). Midwives' experiences of Action Research and the nature of the first encounter on a hospital based ward. Optibirth EU; 2014-04-09 - 2014-04-10.
 • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese (2014). Må vite mer om barnemishandling.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2014). "Adverse events in home care services- First line managers`comprehension of professional responsability in fall events". Hacettepe University faculty of Nursing/INMC; 2014-10-27 - 2014-10-29.
 • Bondas, Terese (2013). Qualitative Research in Finland and Sweden: Nursing to caring. IHRSC; 2013-08-13 - 2013-08-16.
 • Lundgren, Ingela; Begley, Cecily; Gross, Mechthild M.; Bondas, Terese (2013). 'Groping through the fog' a metasynthesis on women's experiences on VBAC. TCD; 2013-11-06 - 2013-11-07.
 • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese (2013). Professional pride in recently graduated nurses - a process of tradition and creativity. IHRSC; 2013-08-13 - 2013-08-16.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2013). Homebound elderly recieving help from the Home Care services- a descriptive study of fall events. Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii); 2013-11-12 - 2013-11-15.
 • Andell, Theresa; Bondas, Terese; Eriksson, Katie (2012). An ethical consideration of rehabilitating as concept: To restore human dignity. Hacettepe University; 2012-10-04 - 2012-10-06.
 • Bondas, Terese (2010). Ledarskap och samvete.
 • Bondas, Terese; Hilli, Y (2010). Bolognaprocessen och kvalitet i sjukskötarutbildningen.
 • Bondas, Terese; Wikberg, Anita (2010). Hälsoforskning och kvalitativa metoder i Vancouver.
 • Bondas, Terese; Wikberg, Anita (2010). Hälsoforskning och kvalitativa metoder i Vancouver.
 • Hilli, Yvonne Elisabet; Bondas, Terese (2010). Bolognaprocessen och kvalitet i sjukskötarutbildning.
 • Bondas, Terese (2008). Det caritativa ledarskapet.
 • Wadén, Pirjo; Bondas, Terese (2004). Hoitotyön johtaminen - katsaus Ylihoitajalehdessä vuosina 1989-2003 julkaistuihin johtamisartikkeleihin.
 • Solbakken, Rita; Bondas, Terese (2001). How do nurse managers care for elderly persons having fall events in their units?. EACS/NCCS; 2001-04-19 - 2017-04-21.