Et profilbilde

Professor
Geir Sverre Braut { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Geir Sverre Braut", "tel": "", "email": "geir.s.braut@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Lunde, Albert; Njå, Ove (veileder); Braut, Geir Sverre (veileder) (2019). Risk management in Norwegian avalanche rescue operations : managing uncertainty, complexity, over-commitment and the long-term monitoring of accident risk. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276448849. 179 p.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2018). Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. 317 p.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2015). RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. 322 p.
 • Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (2015). Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0849-0. 69 p.
 • Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben Hempel (2012). Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. 288 p.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 p.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 p.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar; Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345896. 205 p.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Ombod for tenestemottakaren - og for befolkninga?. Pasientombodet i Oslo. 1 p.
 • Agledal, Stein-Are; Braut, Geir Sverre; Gjærum, Marit; Hofmann, Bjørn; Paulsrud, Kari; Storås, Jon; Ruud, Håkon; Skårseth, Solveig; Talseth, Randi; Vollen, Ole Marius; Schillinger, Jon Arild; Walstad, Marte; Wold, Jan Egil; Ørstavik, Sunniva; Stolpe, Grethe (2006). Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Sosial- og helsedirektoratet. 100 p.
 • Braut, Geir Sverre; Dale, Jan Helge; Gullestad, Birgitte; Halvorsen, Marit; Kjellevold, Alice; Lommerud, Kjell Erik; Mandal, Odd; Røkke, Mona; Sund, Valborg Ellen; Vist, Ottar; Bernt, Jan Fridthjof (2004). Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester (NOU-Norges offentlige utredninger 2004:18). NOU Norges offentlige utredninger. Statens Forvaltningstjeneste. ISBN 82-583-0793-2. 178 p.
 • Braut, Geir Sverre (2019). Eit forsvar for føretaksstraffa.
 • Braut, Geir Sverre (2019). Kva er det viktigaste i helsetenesta? Enno eit kapittel i prioriteringssoga.
 • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri (2018). Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Omdal, Roald; Braut, Geir Sverre (2018). Kronisk fatigue - ei utfordring i klinisk praksis.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2017). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement. MD Anderson cancer center; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Bleskestad, Inger Hjørdis; Braut, Geir Sverre (2017). Unntak fra taushetsplikten?.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2017). Developments in analysis of severe adverse events in healthcare – Policy and practice in Norway. Working on Safey; 2017-10-03 - 2017-10-06.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. The University of Eastern Finland; 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2015). Er det helse i frelse, og er det frelse i helse? – forteljingar frå eit forskingsprosjekt. Stavanger kommune; 2015-11-19.
 • Braut, Geir Sverre (2014). Korleis fungerer den norske beredskapen?.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2014). Er det helse i frelse, og frelse i helse? Bibelens betydning i alvorleg kreftsjukdom. Den norske kirke; 2014-09-17.
 • Bjelland, Henrik; Heskestad, Atle William; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2013). Fire safety management and socio-technical relationships: Exploring theories of safety constraints and coherence principles. SRA Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2013). The role of regulators in improving safety and quality. 2013-05-21 - 2013-05-22.
 • Bjørke, Gerd; Braut, Geir Sverre (2012). Group Supervision within an alternative path for qualifying university teachers at a doctoral level. 2012-04-02 - 2012-04-03.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Er det mogeleg for helsepersonellet å følgje alle regelverkskrav? Ja, dersom regelverket byggjer på god medisin.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Legen som forvaltar av rettslege reglar.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon.
 • Flesland, O; Asprang, A.F.; Braut, Geir Sverre; Steinsvag, C.T.; Espinosa, Aurora Fernandez; Helgeland, Jon (2012). Three Methods for Evaluating the Quality and Safety of Blood Banks Give Different Results.
 • Høyland, Sindre; Braut, Geir Sverre (2012). Svikt kan vendes til styrke.
 • Braut, Geir Sverre (2011). Sårbare system - viktige å kartleggje gjennom risikoanalysar.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2011). "Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt." Integritetsvern i åpent tilgjengelig arkivmateriale.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2011). Empowered agents or empowered agencies? Assessing the Risk regulatory regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry. 2011-09-19 - 2011-11-22.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Alkohol og folkehelse - eit evigvarande tema med mykje god, men upopolær kunnskap.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helserett for dei særleg interesserte.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Lettlesen innføringsbok i ny utgåve.
 • Lindøe, Preben; Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre; Baram, Michael (2010). Risk Regulation and Prozeduralization. An Assessment of the Norwegian and US Risk Regulation in Offshore Oil and Gas industry. 2010-11-09 - 2010-11-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Components of a tool to address learning from accident investigation in the offshore industry. 2010-06-06 - 2010-06-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem lærer av ulykkesgranskninger?.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helse er også eit medisinsk fenomen.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Risiko er eit ord som kan bety mykje - og i miljøretta helsevern treng vi risiko i mange tydingar.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Skarp og nøktern observatør - bokmelding.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Investigation of incidents in systems designed or developed on basis of risk analyses. 2010-09-07 - 2010-09-10.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Nyttig og grundig oppdatering om strålevern.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Redusert luftforureining gir auka levealder.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Trykksår som samfunnsmedisinsk utfordring.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Årsaker er ikkje til å spøke med!.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Grundig og godt om forsking på profesjonar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helsefremjande arbeid verkar - og har biverknader.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helserett for vidarekomne.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Presidentkandidatane i USA vil ha meir førebygging for å spare pengar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Public health emergency preparedness.
 • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre (2008). Risk Regulation in the Northe Sea: A common law perspective on Norwegian legislation. 2008-09-30 - 2008-10-04.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Aldersskilnader i folk sitt verdigrunnlag - har det noko å seie for miljøretta helsevern?.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Sosiale skilnader i helse - blir dei større når ein snakkar om dei?.
 • Braut, Geir Sverre; Vist, Jostein (2007). Trusfridom i møte med profesjonelle hjelpere.
 • Braut, Geir Sverre (2007). As demandas de protecão da sociedade e os direitos individuais na legislacão de saúde - exemplos da Noruega. Trade-off between protective needs of society and individual rights in health legislation - examples from Norway.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Offensivt anti-tabuskrift om dødeleg alvor.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Det du ikkje torer å snakke med kollegaen din om, er truleg ikkje profesjonelt!.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Journalistikk handlar om å finne små bitar og stykke som kan gi eit sannare bilete!.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Kva kan vi lære av Columbia-ulykka i 2003?.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Medisinsk etterretning - ein del av beredskapsarbeidet.
 • Braut, Geir Sverre (2006). Urein luft og barn går ikkje godt i saman.
 • Braut, Geir Sverre; Grammeltvedt, Gorm Are (2006). God praksis og faglig forsvarlighet - to sider av samme sak.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Klinisk kvardagsantropologi.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Miljøretta helsevern og ny lov om sosial- og helsetenesta. NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Praktisk og nyttig om kvalitetsutvikling.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Ambisiøst legejus-prosjekt.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Klassikar i ny utgåve.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Positivt pust frå ei tid som er forbi?.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Rettar og plikter i helsetenesta.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Take my advice, I am not using it! Synspunkt på samfunnsmedisinsk rådgjeving.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.