Et profilbilde

Professor
Lars Edvin Bru { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Lars Edvin Bru", "tel": "Telephone: +47 51832913", "email": "edvin.bru@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-332

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål (2019). Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. 226 p.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin (2019). Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-062-9. 60 p.
 • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-056-8. 244 p.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2017). Evalueringen av forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skoler i Rogaland 2016–2017. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-059-9. 52 p.
 • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. 304 p.
 • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. 27 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 p.
 • Tønnesen, Finn Egil; Bru, Edvin; Heiervang, Einar (2008). Lesevansker og livsvansker. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-000-0. 211 p.
 • Tønnessen, Finn Egil; Bru, Edvin; Heiervang, Einar (2008). Lesevansker og livsvansker: om dysleksi og psykisk helse. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170000. 210 p.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Austbø skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Revheim skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Smiodden skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. St. Svithun skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Ullandhaug skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforkning.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Algrøy skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Auglend skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bekkestua skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bjorøy oppveksttun. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brattholmen skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Den norske skolen Costa del Sol, avd Acapulco. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Døli skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Eikeland skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ekerhovd oppveksttun. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Foldnes skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gilje skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gjesvær skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Grøtvedt skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hillestveid skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hjelteryggen skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Honningsvåg skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hunsfoss skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kamøyvær oppvekstsenter. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kvalsundskolen. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Liljevatnet skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Løken ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Marvik skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nesflaten skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordkisa skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordvågen skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Odda barneskole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Odda ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rom skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rubbestadneset skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Røldal skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sand skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sandnessund skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skare barneskule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skarpengland skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skarsvåg skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skålevik skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Storbukt skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sunde skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tellnes skule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tjensvoll skole. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tyssedal barneskule. Senter for atferdsforskning. 17 p.
 • Bru, Edvin (2005). Farlig god sjåfør. ISBN 8249003950.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Evaluering av Gjesdalprosjektet Positivt Fokus, POFO: Har POFO satt spor på skolene?. Gjesdal kommune. 13 p.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Tananger ungdomsskole. TUS-modellen - et pedagogisk forsøk. Blir det en bedre skole av dette, da?. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Tananger ungdomsskole. TUS-modellen- elever og lærere. En sammenligning av resultater fra spørreundersøkelsene i 2000, 2001 og 2002. Senter for atferdsforskning.
 • Auestad, Gaute; Bru, Edvin (2000). Trivsel og tryggleik. Resultat frå ei undersøking i skulen i Stord kommune 1999. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 24 p.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (1999). Læringsmiljø og konsentrasjon blant elever i 6. og 9. klasse. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger olwork. Finally, results indicate that the re may be room for improvement, especially concerning teachers' emoti onal support of students, stu. ISBN 82-7578-004-7. 32 p.
 • Bru, Edvin (1998). Skolemiljø og psykososiale vansker. En presentasjon av resultater fra en kartleggingsundersøkelse blant norske skoleelever. Senter for atferdsforskning. 38 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin (1998). Håndbok i klasseledelse. Senter for atferdsforskning. 47 p.
 • Bru, Edvin (1994). The role of psychological factors in neck, shoulder and low back pain among female hospital staff. Rogaland Research. ISBN 82-7220-627-7. 1 p.
 • Bru, Edvin (1994). The role of psychological factors in neck, shoulder and low back pain among female hospital staff. Rogalandsforskning. ISBN 82-7220-627-7.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2019). Å fjerne karakter i orden og atferd kan være bra. www.forskning.no. [Internet]; 2019-11-26.
 • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin (2019). Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse.
 • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin (2019). Betydning av kjedsomhet på skolen. NRK Lokalen. [Radio]; 2019-10-30.
 • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin (2018). Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation. International Society for Study of Behavioural Development; 2018-07-15 - 2018-07-19.
 • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde (2018). My heart failure nurse is my checkpoint and my safety: a qualitative study on management of treatment burden among heart failure patients. European Society of Cardiology; 2018-06-07 - 2018-06-09.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Bekymret for fjerning av ordenskarakterer. Rogalands Avis Dagsavisen. [Newspaper]; 2017-12-28.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Forskning om skolerelaterte konsekvenser og tiltak for de som har blitt utsatt for mobbing. Læringsmiljøsenteret / Utdanningsdirektoratet; 2017-12-04 - 2017-12-05.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Fungerer godt. Skoler dropper ordenskarakterer i to nye år.. Rogalands Avis Dagsavisen. [Newspaper]; 2017-10-05.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?. Forskning.no. [Internet]; 2017-12-21.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mener at ordenskarakteren bør skrotes. Dagens Næringsliv. [Newspaper]; 2017-12-22.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mener skolen må være mer basert på forskning. Universitet i Stavanger. [Internet]; 2017-11-18.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mobbeoffer treng oppfølging i fleire år. Nrk. [TV]; 2017-01-10.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mobbing kan gi alvorlige konsekvenser. NRK. [Radio]; 2017-01-10.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Oppfølging av de som har blitt utsatt for mobbing. Utdannings- og Helsedirektoratet; 2017-04-27.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Oppsummering av konferansen "Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing". Læringsmiljøsenteret / Utdanningsdirektoratet; 2017-12-04 - 2017-12-05.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Test, test, test, så blir du best, eller. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-03-04.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Tilfeldig om mobbeofferet får oppfølging. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-07-07.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Vi må foreta oss noe. Vi kan ikke ha det sånn at mange elever faller utenfor.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-10-02.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2017). Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?. Universitet i Stavanger. [Internet]; 2017-12-21.
 • Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Which school related consequences are associated with peer victimization?. ABC National Anti-Bullying Research and Resource Centre; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Bru, Lars Edvin (2014). Læringsmiljø for emosjonelt og sosialt sårbare elever. Høgskolen Stord / Haugesund; 2014-04-24.
 • Bru, Lars Edvin (2014). Slik skapes et godt læringsmiljø for emosjonelt sårbare elever. Gyldendal forlag; 2014-11-11.
 • Bru, Lars Edvin (2014). Voksne ville blitt stresset av ungdoms skolehverdag.
 • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø. Djupedalsutvalget; 2014-09-18.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2014). Academic motivation and social functioning following a group based CBT course for adolescents with depressive symptoms.. EARA - European Association for Research on Adolescence; 2014-09-03 - 2014-09-06.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2014). Motivation and social relations in school following a CBT course for adoelscents with depressive symptoms: An effectiveness study. European Association for Research on Adolescence (EARA); 2014-09-03 - 2014-09-06.
 • Idsøe, Thormod; Garvik, Margit; Bru, Lars Edvin (2014). Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School. European Association for Behavioural & Cognitive Therapies; 2014-09-10 - 2014-09-13.
 • Bru, Lars Edvin (2013). Alt handler om lærerens kompetanse. NRK Rogaland. [Internet]; 2013-11-26.
 • Bru, Lars Edvin (2013). Elevene lærer lite av prøver. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-03-23.
 • Bru, Lars Edvin (2013). Hvem faller fra i videregående skole? Et motivasjonsteoretisk perspektiv. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-13.
 • Bru, Lars Edvin (2013). I hvilken grad har pedagogisk forskning betydning for pedagogisk praksis?. KS; 2013-11-21.
 • Bru, Lars Edvin (2013). Læringsmiljø og innagerende vansker. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet; 2013-11-11 - 2013-11-12.
 • Bru, Lars Edvin; Havik, Trude (2013). School factors associated with unexcused non-attendance in primary and secondary school. The European Association for Developmental Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-07.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin (2013). Fravær uten gyldig grunn - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner. Søgne og Songdalen kommuner;
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. 16th European Conference on Development Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-06.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Bru, Lars Edvin; Jonassen, Kjell Reidar (2013). Feeling Included/Excluded/Bullied in School: Associations with Positive and Negative Affect. 2013-05-23 - 2013-05-26.
 • Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Norekvål, Tone M.; Idsoe, Thormod; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg (2013). Perceived support from health care professionals, shock anxiety and posttraumatic stress in implantable cardioverter defibrillator recipients. European Society of Cardiology; 2013-03-15 - 2013-03-16.
 • Morken, Ingvild Margreta; Norekvål, Tone M.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg (2013). The relationship between perceived support from healthcare professionals, shock anxiety and device acceptance in implantable cardioverter defibrillator recipients. European Society of Cardiology; 2013-08-31 - 2013-09-03.
 • Subba, Lok; Bru, Lars Edvin; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2013). Perceived teacher support among the elementary students with specific learning difficulties. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2012). Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course. European Association for Research on Adolescence - EARA 2012; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin (2012). Skolevegring - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner. Søgne og Songdalen kommune;
 • Morken, I. Ingvild; Isaksen, Kjetil; Karlsen, Bjørg; Norekval, T.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge (2012). Shock anxiety in ICD recipients: what is the impact of recent tachyarrhythmia - irrespective of shock exposure?.
 • Morken, Ingvild Margreta; Isaksen, Kjetil; Karlsen, Bjørg; Norekvål, Tone M.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge (2012). Shock Anxiety among Implantable Cardioverter Defibrillator Recipients with Recent Tachyarrhythmia. 2012-03-16 - 2012-03-17.
 • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie (2011). Students’ Perceptions of Teacher Support across the School Years. European Society of Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin (2011). UiS skal forske på skolevegring. Stavanger aftenblad. [Newspaper]; 2011-11-06.
 • Bru, Edvin (2010). Mestring av dystoni. Norsk Dystoniforening; 2010-10-23.
 • Bru, Edvin (2010). Mestring av kronisk sykdom. Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssykehus; 2010-10-28.
 • Bru, Edvin (2010). Skolevegring. [Newspaper]; 2010-04-29.
 • Bru, Edvin (2009). Bråkebøttene ødelegger ikke i klassen. [Radio]; 2009-06-05.
 • Bru, Edvin (2009). Bråkmakere gir ikke trøbbel. [Newspaper]; 2009-06-02.
 • Bru, Edvin (2009). Bråkmakere ødelegger ikke for de andre elevene. [Radio]; 2009-06-05.
 • Bru, Edvin (2009). Emosjonelt sårbare barn og unge i skole og barnehage. 2009-11-05.
 • Bru, Edvin (2009). Fjerner urokråker fra skoleklassen; Dobbelt så mange spesialelever på tre år. [Newspaper]; 2009-07-21.
 • Bru, Edvin (2009). Kan ikke skylde på bråkmakere. [Newspaper]; 2009-06-11.
 • Bru, Edvin (2009). Lesevansker og livsvansker - om dysleksi og psykisk helse. 2009-08-19 - 2009-08-20.
 • Bru, Edvin (2009). Urolige barn havner i spesialklasse. [Newspaper]; 2009-07-21.
 • Bru, Edvin (2009). Urolige elever skaer ikke kammeraters karakterer. [Newspaper]; 2009-06-11.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin (2009). Conflicts between life values and self-regulation behaviours adults with type 2 diabetes. 2009-10-18 - 2009-10-22.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin (2009). Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes. 2009-10-18 - 2009-10-22.
 • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut A.; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein (2008). Investigation of work behaviour change among School Psychology Counselors. 2008-08-14 - 2008-08-17.
 • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin (2008). Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels. 2008-03-23 - 2008-03-28.
 • Bru, Edvin (2007). Lærere gir lite støtte. [Newspaper]; 2007-06-15.
 • Bru, Edvin; Paulsen, Erik (2007). Stille elevar tapar i skulen. [Newspaper]; 2007-10-15.
 • Bru, Edvin (2006). Bedre å lære mykje om litt mindre. [Newspaper]; 2006-06-13.
 • Bru, Edvin (2006). Bedre å lære mykje om litt mindre. [Newspaper]; 2006-06-13.
 • Bru, Edvin (2006). Elevene sliter. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Bru, Edvin (2006). Elevene stiller større krav enn før. [Newspaper]; 2006-06-07.
 • Bru, Edvin; Thuen, Elin (2006). Elever mener skolen er meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Elevene mener skolen er meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Elevene sliter. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Finner ungdomsskolen meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-08.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Saknar mening med skolen. [Newspaper]; 2006-06-15.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Saknar mening med skolen. [Newspaper]; 2006-06-15.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Skolen er meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Skolen er meningsløs, synes en av fire ungdomsskoleelever. [Newspaper]; 2006-06-14.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Uten mening, sier hver fjerde elev. [Newspaper]; 2006-06-06.
 • Veland, Jarmund; Bru, Edvin (2006). 'Verdiløs rangering av skoler.
 • Bru, Edvin (2005). Perceived Cognitive Competence, Perceived Relevance of Schoolwork and the Normative Belief that going against School Norms increases Peer Status as Predictors of Disruptive Behaviour in the Classroom. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Bru, Edvin; Karlsen, Bjørg; Bjørnson, Ingrid Dirdal (2003). Et bedre liv for voksne med diabetes. Mentale helseproblemer er tre ganger så vanlig blant personer med diabetes som i befolkningen ellers. [Newspaper]; 2003-05-15.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin; Dirdal, Ingrid (2003). Effects of a group-based counselling programme on diabetes-related stress, coping, psychological well-being and metabolic control in adults with Type 1 and Type 2 diabetes. 2003-08-24 - 2003-08-29.
 • Bjørnson, Ingrid Dirdal; Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (2002). Mestring av Diabetes Vitenskapelig utprøving av en veiledningsintervensjon. 2002-11-14 - 2002-11-15.
 • Mykletun, R.J.; Bru, Edvin (2000). TypeA-Behaviour, work stress and muscle-skeletal pain of female hospital staff.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (2000). Coping among adults with Type I and Type II diabetes.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (2000). Mer angst og depresjoner.
 • Bru, Edvin (1999). Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints.
 • Bru, Edvin; Thuen, Elin (1999). Skolemiljø og konsentrasjon.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (1999). Coping with diabetes.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1998). Social school climate, peer harassment, emotional problems and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students.
 • Bru, Edvin (1998). Mestring av lese- og skrivevansker.
 • Bru, Edvin (1998). Mestring av tilkortkomming.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit (1998). Skolemiljø og psykososiale vansker. Presentasjon av en kartleggingsundersøkelse.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit (1998). Small school-classes, small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students.
 • Størksen, Svein; Bru, Edvin (1998). Barn og unges mestringsstrategier i møte med skolehverdagen.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1997). Trivsel og tryggleik. Svarfordeling for undersøking i Stord 1996.
 • Bru, Edvin (1997). Skolemiljø -95. Svarfordelinger.
 • Bru, Edvin (1996). Arbeidsdokument: Skolemiljø -95. Svarfordeling for 8. klasse.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Psykisk helse i skolen. Læringsmiljøsenteret / Rogaland fylkeskommune.
 • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine (2009). Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).