Et profilbilde

Associate Professor
Tone Bulien { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Tone Bulien", "tel": "Telephone: +47 51831427", "email": "tone.bulien@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HL K-155

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bulien, Tone (2017). Providing a tool for lesson planning in pre-service teacher’s education. In: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. p. 3809-3816.
 • Bulien, Tone (2013). Oppgaveskriving med innovativ veiledning i Google Disk. In: Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0382-9.
 • Bulien, Tone (2013). Pre-service teacher students' experiences of mathematics and mathematics education : a phenomenological research project. In: Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39348-9. p. 87-107.
 • Bjørkås, Øyvind Jacobsen; Bulien, Tone (2010). Elevers utforskinger i matematikksamtaler i klassen. Tidsskriftet FoU i praksis. ISSN 1504-6893. Volume 4. Booklet 3. p. 23-38.
 • Bjørkås, Øyvind Jacobsen; Bulien, Tone (2010). Utforskende matematikksamtaler i klasserommet. In: FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2565-5. p. 23-31.
 • Bulien, Tone (2009). Using history in teaching algebra at the teachers college : a thesis about how teacher students experienced doing algebraic problems known from the history of mathematics. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 978-3-639-15693-5. 138 p.
 • Nortvedt, Guri A.; Bulien, Tone (2018). Rapport : norsk matematikkråds forkunnskapstest 2017. Norsk matematikkråd og forfatterne. ISBN 9788293292067. 22 p.
 • Nortvedt, Guri A.; Bulien, Tone (2016). Rapport Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2015. © Norsk matematikkråd og forfatterne, 2016. ISBN 978-82-93292-04-3. 28 p.
 • Bulien, Tone (2008). Matematikkopplevelser i lærerutdanningen : en fenomenologisk orientert narrativ analyse av studenttekster. Universitetet i Tromsø, SV-fakultetet. ISBN 9788291636726. 192 p.
 • Bulien, Tone; Sivertsen, Per; Stenhammer, Hege Christin (2003). Rapport fra utstillingen "Fra luft til løft". Norsk Luftfartsmueseum.
 • Bulien, Tone (2017). Providing a tool for lesson planning in pre-service teacher’s education. European society for research in mathematics education; 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education. Nagoya University; 2017-11-24 - 2017-11-27.
 • Bulien, Tone; Bjørkås, Øyvind Jacobsen (2012). Grunnskolelærerutdanninga 1-7, vår vei mot nye undervisningsmetoder i det obligatoriske matematikkurset. Dronning Mauds Minne; 2012-04-22 - 2012-04-23.
 • Bjørkås, Øyvind; Bulien, Tone (2009). Læringsavdekking og utforskende matematikk. 2009-05-06 - 2009-05-08.
 • Bjørkås, Øyvind; Bulien, Tone (2009). Recognizing mathematics learning in inquiry dialogue. 2009-07-19 - 2009-07-24.
 • Bulien, Tone (2009). A way to use a phenomenological approach in an educational perspective. 2009-06-17 - 2009-06-20.
 • Bulien, Tone (2009). Experiences of mathematics in the teacher education. A phenomenological oriented narrative analysis of students texts. 2009-07-19 - 2009-07-24.
 • Bulien, Tone (2009). Framtidas matematikklærer. Kan man si at en dyktig lærer som er flink i matematikk er det samme som en profesjonell matematikklærer?. 2009-02-11 - 2009-02-12.
 • Bulien, Tone (2009). Tanker rundt matematikkopplevelser. 2009-05-05 - 2009-05-07.
 • Bulien, Tone; Bjørkås, Øyvind (2009). Undersøkende matematikksamtaler i klasserommet. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Bulien, Tone (2008). Læringsavdekking som lærerkompetanse. Innlegg til diskusjon ved etterutdanningskonferanse for matematikklærere. 2008-09-22 - 2008-09-24.
 • Bulien, Tone (2008). Matematikkopplevelser i lærerutdanningen En fenomenologisk orientert narrativ analyse av studenttekster. 2008-09-22 - 2008-09-24.
 • Bjørkås, Øyvind; Bulien, Tone (2007). På sporet av læringsavdekking. Et delprosjekt i TBM. 2007-05-14 - 2007-05-16.
 • Bulien, Tone (2007). How do teacher students meet with and experience the compulsory course of mathematics at the Teachers College?. 2007-06-04 - 2007-06-10.
 • Bulien, Tone (2007). Presentasjon av et doktorgradsprosjekt om en gruppe allmennlærerstudenters opplevelse av det obligatoriske kurset i matematikk (Ma1) på lærerutdanninga. 2007-05-14 - 2007-05-16.
 • Bulien, Tone (2006). Fra Fröbel til Rammeplan for barnehagen 2006. Landslaget for matematikk i skolen; 2006-08-08.
 • Bulien, Tone (2006). Fra Fröbel til Rammeplan for barnehagen 2006 - matematikklæring gjennom barns lek og den tilretteleggende voksne. LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen); 2006-08-06 - 2006-08-09.
 • Bulien, Tone; Lekang, Trond (2006). ToMat - et samarbeidsprosjekt i kunnskapsløftet.
 • Bulien, Tone (2005). How do the teacher students experience the compulsory course in mathematics at the teacher education?. 2005-08-08 - 2005-08-14.
 • Bulien, Tone (2005). How do the teacher students experience the compulsory course in mathematics at the teacher education?. 2005-08-08 - 2005-08-14.
 • Abrahamsen, Gerd; Bulien, Tone (2004). Matematikk og kunst og håndverk - to sider av samme sak.
 • Bulien, Tone; Røsseland, Mona (2004). The Mathematics in Scandinavian Christmas Decorations. 2004-07-04 - 2004-07-11.
 • Bulien, Tone; Røsseland, Mona (2004). The mathematics in Scandinavian Christmas decorations. 2004-07-04 - 2004-07-11.
 • Bulien, Tone (2003). The preliminary work of the methodological approach to search for answers about how teacher students experience mathematics before, during and after the mathematics course at the Teacher College?. 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Bulien, Tone (2003). The preliminary work of the methodological approach to search for answers about how teacher students experience mathematics before, during and after the mathematics course at the Teachers College?. 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Bulien, Tone (2002). Åpningsforedrag til utstillingen "Fra luft til løft". Norsk luftfartsmueseum; 2002-10-01.
 • Bulien, Tone (2001). Matematikkverksted.