Et profilbilde

Assistant Professor
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby", "tel": "Telephone: +47 51832938", "email": "liv.j.byrkjedal-sorby@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-348

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. In: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. p. 156-175.
 • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I Psykisk helse i skolen.. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. 19 p.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Grønnestad, Kjetil; Bergin, Alf (2018). Ta mobbebrillene på. Fagbladet. [Business/trade/industry journal]; 2018-11-30.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara (2018). Livsmestring for sårbare barn. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2015). Klasseledelse med vekt på læringsstøtte. IGIS; 2015-04-09.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2015). Programbasert forebygging og problemløsning. Universitetet i Stavanger; 2015-10-28.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2015). læringsstøtte og spørsmålsekvenseer. IGIS; 2015-02-03 - 2015-05-03.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2014). Oppfølgingskurs i klasseledelse, Respekt og Zero. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2014-09-18.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2014). Praktisk og variert undervisning. IGIS;
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2014). Ungdomstrinn i utvikling, Klasseledelse. Grunnskolelærerutdanningen i Stavanger og Sandnes kommune; 2014-09-02.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Størksen, Svein Bjørn (2012). Hjem-skole samarbeid. Råde kommune; 2012-08-16 - 2012-08-17.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2011). Arbeid med traumatiserte barn og unge. RKK- Møllehagen skolesenter; 2011-03-14 - 2011-03-15.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2011). Læringsmiljø- klasseledelse og relasjonsbygging. Utdanningsdirektoratet; 2011-02-02.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Aggresjon og sosial kompetanse. Råde kommune; 2010-01-05.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Elever med atferdsproblemer. 2010-01-29.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Klasseledelse. 2010-08-17 - 2010-08-18.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Vil avdekka mobbinga. [Newspaper]; 2010-07-10.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2009). Klasseledelse. Orkdal kommune; 2009-11-27.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2009). Klasseledelse. Råde kommune; 2009-11-11.