Et profilbilde

Professor
Tor Claussen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Tor Claussen", "tel": "Telephone: +47 51833796", "email": "tor.claussen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-214

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Claussen, Tor (2019). Liv, død – evig liv. Liv, død og evig liv drøftet med bakgrunn i Kant og nykantianismen. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. Volume 54. Booklet 3. p. 131-150. DOI: 10.18261/issn.1504-2901-2019-03-03.
 • Claussen, Tor (2017). Introduction to the Special Issue on Marx & Marxism. Journal of Classical Sociology. ISSN 1468-795X. Volume 17. Booklet 1. p. 3-9. DOI: 10.1177/1468795X17693920.
 • Ørvig, Kjersti; Claussen, Tor (2017). Welfare technology dilemmas facing young people with intellectual impairment – some illustrated theoretical explorations. Nordic Social Work Research. ISSN 2156-857X. p. 1-14.
 • Claussen, Tor (2013). Klassisk blikk på fortiden, samtiden, fremtiden: Dilemmaer i går, i dag og i morgen belyst ut fra klassikerne Weber, Durkheim og Marx. Akademika forlag. ISBN 9788232100057. 356 p.
 • Claussen, Tor (2012). 22. juli - perspektiver, verdier og ansvar. In: 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353362. p. 70-93.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond (2012). Creating new opportunities, exploiting possibilities and learning from differences: A systemic way of innovation. In: Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. Gower Publishing Ltd.. ISBN 978-1-4094-0333-3. p. 123-135.
 • Claussen, Tor (2011). Psychopathic communicative performance in organizations: an approach to malfunctioning language and communication in organisations exemplified by psychopathic communicative performance. In: Humanities, Historical and Social sciences: selected and peer reviewed papers from the 2011 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2011). International Association of Computer Science and Information Technology Press. ISBN 9789810899264. p. 41-45.
 • Claussen, Tor (2011). The hijab - secularity and beyond: analysing debates on cultural diversity (hijab) through classical social science theory. In: Humanities, Historical and Social sciences: selected and peer reviewed papers from the 2011 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2011). International Association of Computer Science and Information Technology Press. ISBN 9789810899264. p. 190-194.
 • Claussen, Tor (2009). Globale utfordringer og fleksible strukturer i arbeidslivet. In: Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet. Växjö universitet. ISBN 978-91-89317-56-7. p. 74-91.
 • Claussen, Tor (2009). What's special about the Nordic countries? : on flexibility, globalization and working life. In: Flexible organizations and the new working life : a European perspective. Ashgate. ISBN 978-0-7546-7420-7. p. 233-256.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond; Ennals, J.R. (2009). Integrated Innovation. In: Handbook of Regional Economics. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-60741-036-2. p. 19-87.
 • Claussen, Tor; Karlsson, Jan Christer (2009). Inledning. In: Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet. Växjö universitet. ISBN 978-91-89317-56-7. p. 4-10.
 • Claussen, Tor (2008). Globalization and integrated innovation. In: Integrated and participatory innovation. Kingston University. p. 148-167.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond (2008). Concepts and contexts of integrated innovation. In: Integrated and participatory innovation. Kingston University. p. 25-112.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond; Ennals, Richard (2008). Concluding reflection - beyond integrated innovation. In: Integrated and participatory innovation. Kingston University. p. 413-422.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond; Ennals, Richard (2008). Introduction. In: Integrated and participatory innovation. Kingston University. p. 4-21.
 • Claussen, Tor (2007). Tillitsvalgte som kapitalister : hva er i ferd med å skje?. In: Å tjene på samarbeid : medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling. Gyldendal Akademisk. p. 55-71.
 • Claussen, Tor (2006). Felles evner til kunnskap om natur og samfunn?. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. Volume 41. Booklet 3. p. 241-256.
 • Claussen, Tor (2006). Reflections on the relation between flexibility, globalisation and working life. In: Facets of flexibility : proceedings from an international workshop on flexibility. Østfold University College. p. 277-299.
 • Claussen, Tor; Foss, Lene; Johnsen, Hans Christian Garmann; Kvadsheim, Henrik; Levin, Morten; Løvland, Jarle; Ravn, Johan Elvemo (2002). Epilogue. Research on enterprise development: Lessons learned. In: Researching Enterprise Development Action Research on the cooperation between management and labour in NOrway. John Benjamins Publishing Company. ISBN 90-272-1784-X.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman; Claussen, Tor (2002). Democracy, Participation and Communicative Change – When Democracy becomes a Mean and Not an End. In: Researching enterprise development : action research on the cooperation between management and labour in Norway. John Benjamins Pub..
 • Claussen, Tor (2001). Arbeidslivets klassikere og dagens arbeidsliv Arbeidsliv og arbeidsfellesskap - Er vi på rett vei?. Unipub forlag. ISBN 8274770676. 172 p.
 • Claussen, Tor (2000). Bedriftsutvikling, arbeidsmiljø og filosofi. Unipub forlag. ISBN 8274770277. 614 p.
 • Lindøe, Preben; Claussen, Tor (1994). Medarbeiderdeltakelse i utvikling av internkontroll. Nordisk ergonomi. Booklet 3. p. 11-13.
 • Claussen, Tor; Karlsson, Jan Christer (2009). Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet. Växjö universitet. ISBN 978-91-89317-56-7. 162 p.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond; Ennals, Richard (2008). Integrated and participatory innovation. Kingston University. ISBN 1872058299. 435 p.
 • Haga, Trond Sanne; Claussen, Tor (veileder) (2007). Orchestration of networking processes. NTNU. ISBN 978-82-471-1898-6. 325 p.
 • Claussen, Tor; Ørvig, Kjersti (2003). Sosiale dilemmaer i det moderne. Nnibub. ISBN 8274771478. 263 p.
 • Claussen, Tor; Haga, Trond Sanne; Ravn, Johan Elvemo (2019). Socio-technics and beyond: an approach to organisation studies and design in the second machine age.
 • Claussen, Tor (2018). Kant i lys av den «lingvistiske vending». Hva om Kant fortolkes alternativt? En kommentar til «Fornuftens selvinnhenting og selvbegrunnelse» av Audun Øfsti..
 • Claussen, Tor (2011). Arbeidslivsforskningens tverrfaglige historie - to stemmer - Taylor og Durkheim?. Universitetet i Agder, UiA; 2011-10-16.
 • Claussen, Tor (2011). Challenging issues in the global community - terror in Norway. International Economics Development and Research Center; 2011-10-21 - 2011-10-22.
 • Claussen, Tor (2011). Psychopathic communicative performance in organizations. International Economics Development and Research Center; 2011-10-21 - 2011-10-22.
 • Claussen, Tor (2011). The Hijab - secularity and beyond. International Economics Development and Research Center; 2011-10-21 - 2011-10-22.
 • Claussen, Tor (2009). Psychopathic communicative performance in organizations An approach to malfunctioning language and communication in organisations exemplified by psychopathic communicative performance. 2009-06-11 - 2009-06-13.