Et profilbilde

Researcher
Barbro Irene Dahl { "honorific-suffix": "Researcher", "fn": "Barbro Irene Dahl", "tel": "Telephone: +47 51832635", "email": "barbro.dahl@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-401

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Dahl, Barbro Irene (2016). Haugen som gravfelt. In: Tverrfaglige perspektiver 3. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-167-0. p. 77-96.
 • Dahl, Barbro Irene (2016). Relations between Burials and Buildings in the Iron Age from Southwest Norway. In: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. p. 93-116.
 • Dahl, Barbro Irene (2009). En presentasjon av fire utvalgte hus fra Forsandmoen 2007. In: Tverrfaglige perspektiver. Arkeologisk museum. ISBN 9788277601403. p. 87-104.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Lechterbeck, Jutta (2019). Utgraving av gravhauger og hus på Forsandmoen. Oppdragsrapport 2019/03. Arkeologisk museum, UiS. 84 p.
 • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Soltvedt, Eli-Christine; Eva Schaller, Åhrberg (2017). Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i Bergevik. Berge gnr. 37 bnr. 1, Forsand k, Rogaland.. Arkeologisk museum, UiS. 70 p.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Husvegg, Jon Reinhardt (2017). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av røyser fra E.BRA og hus fra YROM ved Skadberg skole. Skadberg gnr. 32 bnr. 19, Sola k, Rogaland. Oppdragsrapport 2017/01. Arkeologisk museum, UiS. 71 p.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Arkeologisk undersøkelse av tuft på Søyland gnr. 3 bnr. 5, Hå kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2015/03. Arkeologisk museum, UiS. 32 p.
 • Dahl, Barbro Irene; Westling, Sara Fredrika (2015). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av bosettingsspor fra yngre jernalder ved Sola ruinkirke. Sola gnr. 14 bnr. 14, Sola kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2015/16. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 41 p.
 • Husvegg, Jon Reinhardt; Dahl, Barbro Irene (2015). (Oppdragsraport B 2014/24 Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra yngre romertid. Hellvik gnr. 60 bnr. 51, Eigersund kommune, Rogaland.. Arkeologisk museum. UIS.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger/ Arkeologisk museum. 228 p.
 • Dahl, Barbro Irene; Bortheim, Kjetil (2014). Rapport fra arkeologisk utgraving av røysfelt i Tjemslandsmarka, Hå kommune. Arkeologisk museum, UiS. 40 p.
 • Dahl, Barbro Irene (2003). De mytiske landskap . De rituelle landskap. Et eksempel fra Rossland i Sokndal kommune, Rogaland. The mythical landscapes ? The ritual landscapes. An example from Rossland in Sokndal, Southwest Norway. http://jenny-rita.org/artikler.html. 126 p.
 • Spanne, Kåre; Dahl, Barbro Irene (2019). Utgravinga på Nag.
 • Byberg Bø, Julie; Dahl, Barbro Irene (2019). Jeg fant, jeg fant … tror jeg. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2019-06-14.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Arkeologi på Jåttå. Formidling i felt og deltakelse av tre skoleklasser fra Jåtten skole. AM, UiS; 2019-06-12 - 2019-06-13.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Gamle hus under nye graver (innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Gravende skoleelever (innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Nye perspektiv på Forsandmoen. KHM, UiO; 2019-11-20 - 2019-11-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Settlement, resources and routes in Iron Age Forsand. Nettverket Expanding Horizons; 2019-04-25 - 2019-04-28.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Årets utgravinger på Jåttå og Forsand. AM, UiS;
 • Dahl, Barbro Irene; Næss, Ragnhild Nordahl (2019). Flere tidsperioder på Jåttå (film og innlegg norark.no).
 • Karlsen, Elin; Dahl, Barbro Irene (2019). Forsand var eit unikt knutepunkt. Strandbuen. [Newspaper]; 2019-10-18.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). Maskinen i verktøykassa. UiS, Rogaland fylkeskommune, Stavanger Maritime Museum; 2018-03-14 - 2018-03-15.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). Prosjektlederrollen. AM, UiS; 2018-03-23.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). To gravhauger på Forsandmoen.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). Toskipa hus, treskipa hus og alvedanser (innlegg på norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Arkeologens møte med publikum. Arkeologisk Museum, UiS; 2017-09-25.
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Arkeologi i Rogaland. Magma Geopark; 2017-11-12.
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Omvisning i felt for skoleklasser. Arkeologisk museum, UiS; 2017-06-20.
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Utfordrende røyser - utfordrende forvaltning. Arkeologisk museum, UiS; 2017-02-27 - 2017-02-28.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene (2017). Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017. AM/UiS; 2017-11-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2016). Skadberg. Kontekstualisering av utgravinga i 2015.. Arkeologisk museum, UiS;
 • Dahl, Barbro Irene (2016). Three Viking Period Burials in Hålandsmarka. Arkeologisk institutt på Island, UiB og UiS; 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Finnes det diamanter på Skadberg?. Solabladet. [Newspaper]; 2015-06-10.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Forholdet mellom hus og graver i jernalderen.. NFR; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Forholdet mellom hus og graver. Eksempler fra Rogaland.. NFR; 2015-12-07 - 2015-12-09.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Formidling av arkeologi til elever og lærere ved Skadberg skole. Arkeologisk museum, UiS; 2015-04-24 - 2015-06-11.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Grophuset fra vikingtid ved Sola ruinkirke..
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Skoleelever deltar i utgravinga på Skadberg. (Inlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Utgraving ved Skadberg skole på Sola.(Innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Arkeologisk undersøkelse og formidling ved Hellvik skole (innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Avduking av skilt og omvisning ved kulturminnefelt på Kløgetveit, Bjerkreim kommune. Magma Geopark; 2014-07-25.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Et stort grophus ved Sola ruinkirke? (innlegg norark.no og uis.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Flott spenne fra yngre romertid på Hellvik (norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Forholdet mellom hus og graver i jernalderen - eksempler fra utgravinger i Rogaland. Agrarnettverket; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Formidling av arkeologiske utgravinger ved AM, UiS. AM, UiS; 2014-06-23.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Formidling til skoleelever under arkeologisk utgraving ved Sola ruinkirke. AM, UiS; 2014-06-02 - 2014-06-18.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Formidling til skolelever (1.-10. klasse) ved Hellvik skole. AM, UiS; 2014-09-02 - 2014-09-26.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Grophus datert til yngre vikingtid (norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Omvisning og foredrag om bygdeborg i Sokndal kommune. 2014-08-30.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Presentasjon og evaluering av den arkeologiske utgravinga i Tjemslandsmarka, Hå kommune. Rogaland fylkeskommune; 2014-03-06.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Presentasjon og evaluering av den arkeologiske utgravinga på Lunde, Stavanger kommune. Rogaland fylkeskommune; 2014-03-06.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Resultater fra arkeologiske utgravinger ved AM, UiS i 2013. Møre og Romsdal fylkeskommune; 2014-03-26 - 2014-03-27.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Resultater fra utgravinga ved Sola Ruinkirke. AM, UiS; 2014-10-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Sju nye langhus i Bergevik på Forsandneset.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Utgraving ved Sola ruinkirke starter opp (innlegg norark.no og uis.no).
 • Dahl, Barbro Irene; Bøe, Ellen Tjørnhom (2014). Fra kort konflikt til varig glede. Formidling ved arkeologisk undersøkelse på Hellvik, Eigersund. NAM; 2014-11-06 - 2014-11-08.
 • Ellingsen, Øystein; Dahl, Barbro Irene; Bøe Nedrehagen, Ellen (2014). Arkeologiske utgravinger i skolegården (NRK Rogaland radio og nett). NRK Rogaland. [Radio]; 2014-09-15.
 • Skadberg, Sylvie; Dahl, Barbro Irene (2014). Graver fram sin egen kulturarv. Dalane Tidene. [Newspaper]; 2014-09-10.
 • Dahl, Barbro Irene (2013). Ny arkeologisk utgraving på Forsand. NAM; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Prosjekt Myklebust - potensiale for videre forskning. AM, UiS; 2012-05-08 - 3012-05-08.
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Resultater fra utgravinga i Hålandsmarka. AM, UiS; 2012-05-15.
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Tuft med bevart leirgulv og steinvegger - publisert på norark.no (Forskning i felleskap).
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Utgraving av tuft på Søyland i Hå kommune - publisert på norark.no (Forskning i felleskap).
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Forholdet mellom jernaldergarden på Ullandhaug og gårdsanlegget under utgraving på Myklebust. UiS/AM/JAG;
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Stjerneformete graver. UiS/AM/JAG;
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Utgravingene på Myklebust i Sola kommune. UiS/AM;
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Vikingtidsgrava på Myklebust.
 • Dahl, Barbro Irene (2009). Gravene i Hålandsmarka på Bryne - en foreløpig smakebit.
 • Dahl, Barbro Irene (2008). Forsandmoen - et arkeologisk eldorado.
 • Dahl, Barbro Irene (2007). Arkeologisk utgravning Kleppevarden.
 • Dahl, Barbro Irene (2007). Kleppevarden som møtested, bosted, gravsted og produksjonssted.
 • Dahl, Barbro Irene (2005). Nordbygda i Hjelmeland - en liten, men lekker boplass fra yngre steinalder.
 • Dahl, Barbro Irene (2005). Rosslandsguden - sentrum for lokalt engasjement i 100 år.