Et profilbilde

Associate Professor
Grethe Marit Delås { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Grethe Marit Delås", "tel": "Telephone: +47 51834242", "email": "grethe.m.delaas@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-202

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Delås, Grethe Marit (2018). Sosialpedagogikkens grunnleggende perspektiver og dens verdimessige forankring : et selvbiografisk narrativt vitenskapelig essay. In: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. p. 17-34.
 • Delås, Grethe Marit (2015). Barn i familier med alkoholproblemer og skam : barn i familier med alkoholproblemer er ofte bærere av skam. Hva kan være årsakene til skamfølelsen, hvordan oppleves den, og hvordan påvirker den deres hverdag?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. Volume 12. Booklet 4. p. 298-306.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 p.
 • Delås, Grethe Marit (2011). Bevisstgjøring av personlig kompetanse.
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Delås, Grethe Marit (2008). Only among human beings do we become human beings. 2008-04-24 - 2008-04-28.
 • Østerhaug, Reidar S.; Delås, Grethe Marit (2008). "Only among human beings do we become human beings" (Paul Natorp). How can the teaching arenas of educational institutions be used to promote pro-social attitudes and democratic dispositions?. 2008-04-24 - 2008-04-26.
 • Delås, Grethe Marit (2006). Role-play as a tool in communication.
 • Drevland, Wenche; Delås, Grethe Marit (2006). Sosial Work and Child Care in Norway. 2006-05-29 - 2006-05-31.
 • Delås, Grethe Marit (2005). Drama as a tool in communication. 2005-10-13 - 2005-10-15.
 • Delås, Grethe Marit (2003). Pedagogikk, filosofi og teori. Filosofi som bærende element for pedagogisk forståelse og didaktisk arbeid.