Et profilbilde

Associate Professor
Narve Dolve { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Narve Dolve", "tel": "Telephone: +47 51831520", "email": "narve.dolve@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages
Room HG Q-259

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Dolve, Narve (2007). Det omtrentlege og det eintydige som talekontekstuelle omsyn i pedagogiske samanhengar. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 72. Booklet 5. p. 17-23.
  • Dolve, Narve (2007). Korleis kan den norske læringsplakaten føre til meir truverdige lærarar og instruktørar?. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. Volume 27. Booklet 2. p. 130-137.
  • Dolve, Narve (2002). Organsiatoriske læringsprosesser og kvalitetsutvikling i harnehagen: Rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt i Myklaberget barnehage Sandnes kommune 2001 - 2002. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 50 p.
  • Dolve, Narve (2001). Integrasjon av WHO sitt internasjonale sunne byer prosjekt i Sandnes kommune 2001: Aksjonsforskning og organsiasjonslæring. 60 p.
  • Dolve, Narve (2002). Et studiehefte om skuleutvikling, lærerprofesjonalisering og organisasjonsteori.
  • Dolve, Narve (2002). Hvordan kan skolen fornyes ?.