Et profilbilde

Researcher
Sigrid Alræk Dugstad { "honorific-suffix": "Researcher", "fn": "Sigrid Alræk Dugstad", "tel": "Telephone: +47 51831800", "email": "sigrid.a.dugstad@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Dugstad, Sigrid Alræk (2017). The Pioneer Settlement of South-Western Norway: A Case Study. In: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change.. Equinox Publishing. ISBN 9781781796054. p. 311-333.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2014). Kommentar til Leif Inge Åstveit: «Noen synspunkt på den tidligmesolittiske bosetningen i Sør-Norge». Primitive tider. ISSN 1501-0430. Booklet 16. p. 111-114.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2010). Early Child caught knapping. A novice Early Mesolithic Flintknapper in south-western Norway. AmS-skrifter. ISSN 0800-0816. Booklet 23. p. 65-74.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moéll; Jensen, Christin E; Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Steinalderboplasser på Kvitsøy. Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av fire steinalderboplasser på Kvitsøy Gnr. 16, Bnr. 2/5, Kvitsøy kommune. Oppdragsrapport 2018/10. Arkeologisk Museum i Stavanger. 254 p.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Arkeologiske undersøkelser i 2018.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Presentasjon av årets utgravingsresultater.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Rødsdalen, Solveig Sølna (2018). Jernaldervandalene på Karmøy.
 • Rødsdalen, Solveig Sølna; Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Pressebesøk og en regnfull feltinnspurt.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk (2017). Presentasjon av utgravingsresultater ved Soladagene.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av Arkeologisk museum/utgravinger på stand i forbindelse med "Forskningsdagene".
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Et gulvlag av bark fra eldre steinalder på Kvitsøy?.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2018). Kulturhistoriske spor på Karmøy - fra steinalder til jernalder. Arkeologisk museum;
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Sternhoff, Eva Marie (2018). Arkeologene på Stutøy: – Vandaler har vært på ferde. Haugesunds avis. [Newspaper]; 2018-08-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). A Middle Mesolithic bark mat in South-Western Norway?. EAA; 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). Barklag med hasselnøtter - en utradisjonell lokalitet fra mellommesolitikum?. Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). Kvitsøy,Site 4: A middle Mesolithic,transgressed site. 2017-02-22 - 2017-02-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av Arkeologisk museums utgravinger i 2016. Arkeologisk Museum i Stavanger; 2016-05-22.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av undersøkelser på Eigerøy i 2013 og Helleland 2016, samt øvrige av Arkeologisk museums undersøkelser i 2016. Eigersund kommune; 2016-06-25.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell; Jensen, Christin E (2016). Kvitsøyprosjektet. Arkeologisk museum i Stavanger - Universitetet i Stavanger; 2016-03-10.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Nåla i høystakken! Utgravingsprosjekt Kvitsøy. Blogginnlegg Norark.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2016). Barkteppet på Kvitsøy. I programmet Museum. NRK P2. [Radio]; 2016-04-09.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2015). Presentasjon av de pågående utgravingene på Kvitsøy. Kvitsøy kommune; 2015-09-30.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2015). Presentasjon av utgravingene på Kvitsøy. Informasjon knyttet til lærernes og elevenes kommende deltakelse på utgravingen. Kvitsøy skole; 2015-09-07.
 • Dugstad, Sigrid Alræk (2015). Steinalderundersøkelser – problemstillinger, metoder og prioriteringer. Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom universitetsmuseene i Norge. Faglig plan for steinalderundersøkelser ved Am, UiS.. Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo; 2015-11-25 - 2015-11-26.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Arkeologisk aften for befolkningen på Kvitsøy. Bygdebladet. [Newspaper]; 2015-09-19.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Arkeologisk utgraving på Kvitsøy. Historielaget og Hummermuseets venner; 2015-09-10.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Fant flere steinaldergjenstander. Bygdebladet. [Newspaper]; 2015-07-02.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Feltsesongen 2015 - Kvitsøy. Arkeologisk Museum; 2015-11-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Finn spor frå 8000 år gamle Kvitsøybuar. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-07-09.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Kvitsøy leverer! Blogginnlegg på Norark.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Lært om forhistorien på Kvitsøy. Bygdebladet. [Newspaper]; 2015-09-07.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Nytt innblikk i steinalderen på Kvitsøy. Blogginnlegg på forskning.no.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Presentasjon av utgravingene på Kvitsøy og litt om arkeologi generelt. Kvitsøy Skole; 2015-09-02.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Skolebesøk i felt. Arkeologisk Museum; 2015-08-09 - 2015-08-11.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Åpen dag. Besøk et utgravingsfelt.. Arkeologisk Museum; 2015-08-25.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2015). Øks, pilspiss og skrape. Bygdebladet. [Newspaper]; 2015-08-11.