Et profilbilde

Research Fellow
Gunvald Dversnes { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Gunvald Dversnes", "tel": "Telephone: +47 51832945", "email": "gunvald.dversnes@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Dversnes, Gunvald (2019). Hvor ble samskrivingen av? Fire lærerstemmer om bruk av samskriving som metode. Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
  • Dversnes, Gunvald (2019). «Vi kastet elevene ut på dypet før». Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen blant fire norsklærere.