Et profilbilde

Associate Professor
Dagrunn Nåden Dyrstad { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Dagrunn Nåden Dyrstad", "tel": "Telephone: +47 51834260", "email": "dagrunn.n.dyrstad@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-271

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Sandman, Per-Olof; Lohne, Vibeke (2019). Rapport fra opposisjonskomiteen til Kine Gjesdals PhD avhandling: Exploring experiences of chronic pain care from the perspectives of patients and nurses: A qualitative study. Universitetet i Stavanger. 7 p.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; VanDillen, Jeroen; Lavender, Tina (2019). Rapport fra opposisjonskomite for Paschal Francis Mdoes PhD avhandling: Improving Fetal Heart Rate Monitoring in Low Resource Settings. Universitetet i Stavanger. 6 p.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2016). Patient participation in transitional care of older patients. University of Stavanger. 82 p.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). PROSJEKTRAPPORT. Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. 50 p.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2009). Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon. Universitetet i Stavanger. 70 p.
 • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Evaluation of vSim® for Nursing. Monash University, Australia; 2019-05-19 - 2019-05-22.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Brukermedvirkning og pasientperspektivet. Norsk Sykepleierforbund; 2018-05-31.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Digital Tools for simulation. Universitetet i Stavanger (UiS) og SAFER simuleringssenter; 2018-09-05.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Hjerte- lungeredningskurs (DHLR og HHLR)ansatte Helsefakultetet, UiS. Dagrunn Nåden Dyrstad, HV, UiS; 2018-06-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aareskjold, Otto M. (2018). Kommunikasjon og samhandling i team. Master i annestesi- intensiv- og operasjonssykepleie, UiS; 2018-08-22.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Qvindesland, Sigrun Anna (2018). KPT. Evaluere simuleringsbaserte effekter. MedSim Norge; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). ABCDE, nøkkelen til systematisk pasientobservasjon. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; 2017-09-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Blir eldre pasientar tatt med i avgjerder knytt til innlegging og utskriving?. Helse Vest; 2017-03-29 - 2017-03-30.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Brukermedvirkning for bedre samhandling og behandlingskvalitet. Extrastiftelsen; 2017-10-17.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå. Folkehelseinstituttet og Kommunenes Sentralforbund (KS); 2017-09-21.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Hjerte- lungeredning for helsepersonell (HHLR). Dagrunn Nåden Dyrstad; 2017-05-15 - 2017-05-19.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Hjerte- lungeredningskurs (DHLR) for ansatte ved institutt for helsefag, UiS, uten helsefagutdanning. Dagrunn Nåden Dyrstad; 2017-06-21.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning i overføring av eldre. Stavanger Universitetssykehus, Samhandlingsseksjonen; 2017-05-12.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning ved inn- og utskrivelse av sykehus. Norsk Sykepleierforbund, Faggruppe for lungesykepleiere; 2017-04-28.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Pensjonistforeningen ved SUS; 2017-02-01.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Simulation as a tool for collaboration between the hospital and municipal Healthcare services. University of Stavanger; 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna (2017). Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS. Universitetet i Agder; 2017-06-08.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (2017). Pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Helse- og omsorgsetaten, Finnøy kommune; 2017-03-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2016). Macquarie University, Australia - Patient participation in transitional care of older patients. Macquarie University; 2016-02-02.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2015). Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre pasienter. Norsk Sykepleierforbund - Faggruppe for sykepleiere ortopedi; 2015-04-19.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2015). Pasientmedvirkning i overføring av gamle pasienter. Helse Vest; 2015-10-29.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Eldre pasienter, en kasteball i helsesystemet. Norges Forskningsråd; 2014-09-18.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Helseprosjekt Etiopia. Distrikstprogram Rogaland. Lokalen: Ettermiddagssending fra. [Radio]; 2014-11-10.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Nursing care for critically ill patients with respiratory failure. Trauma care Ethiopia; 2014-11-03 - 2014-11-05.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Sykepleie ved alvorlig respirasjonssvikt.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Sykepleie ved hjerte- og karsykdom.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Ventilator Assessment. Trauma Care Ethiopia;
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (2014). Development of healthcare professionals’ competencies in supporting elderly patients’ participation in transitional care. Universitetet i Stavanger, Pasientsikkerhetsgruppen; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2014). "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre. Stavanger Universitetssjukehus; 2014-11-19.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Hvordan skjer pasientinvolveringen?. Prosjekt "Kvalitet og suikkerhet i overføring av eldre"; 2013-11-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne (2013). Elderly patients' participation in transitional care. Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening, NSH; 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten. 2013-12-05.
 • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2013). Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie. NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning; 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). Samhandling sett fra brukerens perspektiv. SESAM, Helse Stavanger SUS, Stavanger Kommune og Psykopp; 2012-05-31.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet. Ortopedisk avdeling, SUS, Helse Stavanger; 2012-10-25.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2012). The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-24 - 2012-09-26.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2012). A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly. 2012-03-06 - 2012-03-07.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2019). Avansert hjerte- lungeredning (AHLR) sertifisering av masterstudenter i anestestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Godkjent av Norsk Resusitasjonsråd (NRR). Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2019). Temadag studentveiledere - simulering. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Tverrfaglig simuleringsdag ved Masteremne i Profesjonsveiledning, UiS. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina (2013). Pasientperspektivet i overføring av eldre. Nettop, UiS. Stavanger.