Et profilbilde

Professor
Elin Dysvik { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Elin Dysvik", "tel": "Telephone: +47 51834197", "email": "elin.dysvik@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Faculty of Health Sciences
Room KA A-110

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Rustad, Else Cathrine; Dysvik, Elin (veileder); Furnes, Bodil (veileder); Seiger, Berit E. Cronfalk (veileder) (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-737-8. 157 p.
 • steine, hildegunn oma; Dysvik, Elin (2003). Alternativ studentpraksis i kommunetjenesten 1997-2001: Rapport Finnøy-prosjektet 2001.
 • Dysvik, Elin; Steine, Hildegunn (2000). Prosjekt Randaberg:Rapport fra studentpraksis ved pleie-og omsorgsseksjonen i Randaberg kommune, uke 45, 2000. Høgskolen i Stavanger, avd. helse- og sosial. 7 p.
 • Dysvik, Elin; Steine, Hildegunn Oma (1999). Prosjekt Forsand:Rapport fra studentpraksis ved pleie og omsorgsseksjonen i Forsand kommune, uke 45,1999. Høgskolen i Stavanger, Institutt for sykepleierutdanning. 6 p.
 • Steine, Hildegunn oma; Dysvik, Elin (1998). "Prosjekt Øyane". Studentpraksis på Øyane alders-og sykehjem uke 45,1998. Høgskolen i Stavanger,Insititutt for sykepleierutdanning. 7 p.
 • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin (2020). Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.
 • Aunan, Siv Tove; Dysvik, Elin; Adriansen, Kristin Kavli; Fagerjord, Britt (2019). Masterløft må til innen utdanning i kreftsykepleie.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2019). Eksistensielle erfaringer ved å leve med fedme. LHL-klinikken, Nærland;
 • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin (2019). Film i utdanningen er kommet for å bli.
 • Hansen, Britt Sætre; Dysvik, Elin (2019). Sykepleieidentitet og ledelse i et helsevesen i endring. 2019-05-15.
 • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin (2019). Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.
 • Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil; Ueland, Venke Irene (2019). Overspising og følelser. 2019-12-11.
 • Ueland, Venke Irene; Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2019). Å leve med overvekt-eksistensielle erfaringer.. 2019-12-11.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Sykeliggjør vi alminnelig liv for mye?.
 • Gjesdal, Kine; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2018). Dissonans mellom pasientenes og sykepleiernes smerteforståelse?. Norsk smerteforening; 2018-01-04 - 2018-01-05.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Contrasting life phenomena when dealing With obesity. Molde University College; 2018-06-24 - 2018-06-28.
 • Ueland, Venke Irene; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2018). Satt i system.
 • Dysvik, Elin (2017). Forskningsresultater og implikasjoner relatert til kognitiv terapi og endringsprosesser. 2017-08-14.
 • Rustad, Else Cathrine; Furnes, Bodil; Seiger, Berit E. Cronfalk; Dysvik, Elin (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Scientific Future Group; 2017-04-05 - 2017-04-07.
 • Bratland, Guri; Klette, Anita; Torkildsen Bakkalia, Inger Brit; Søreide, Eldar; Dysvik, Elin (2016). Ekstubasjon - våken operasjonspasient.
 • Myrstad, Øystein; Andreassen, Børge; Busch, Michael; Hollund, Jan Gustav; Dysvik, Elin (2016). Lavflow anestesi - vedlikehold av inhalasjonsanestesi.
 • Drageset, Jorunn; Dysvik, Elin; Espehaug, Birgitte; Natvig, Gerd Karin; Furnes, Bodil (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes - a mixed-methods study. Senter for alders og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB; 2015-04-24 - 2015-04-25.
 • Jepsen, Randi; Dogisso, Tadesse Washo; Dysvik, Elin; Andersen, John Roger; Natvig, Gerd Karin (2015). Selvopplevd helse, livsstilsfaktorer og sykdom.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). A narrative approach in chronic pain. Universitetet i Bergen; 2013-10-30.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). Exploring change processes among people suffering from chronic pain after attending a cognitive-behavioural programme. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Dysvik, Elin (2012). Erfaringer med mixed method design. Forskergruppen livsfenomener og livskvalitet; 2012-10-17.
 • Dysvik, Elin (2012). Mixed method design. Institutt for helsefag, UIS; 2012-12-05.
 • Dysvik, Elin (2012). Smerter- hva kan jeg selv gjøre?. 2012-02-22.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2012). Mange veier til helse.
 • Dysvik, Elin; Sommerseth, Rita; Jachobsen, Frode F (2012). Å leve et meningsfullt liv med kronisk smerte- en narrativ tilnærming.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2011). Chronic pain, loss and grief. 2011-02-06 - 2011-02-12.
 • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2011). Rehabilitation of patients with non-cardiac chest pain. 2011-10-06 - 2011-10-07.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). Frisk eller syk-det er spørsmålet.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief. 2010-04-08 - 2010-04-10.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief.
 • Dysvik, Elin (2009). Veien ut av smerten.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2009). Det enkleste er ofte det beste.
 • Dysvik, Elin (2008). Mestring av kronisk smerte. Lærings- og mestrings senteret; 2008-10-16.
 • Dysvik, Elin; Mauland, G. (2008). Komplementær og alternativ medisin. Alternativ fagdag.
 • Dysvik, Elin (2007). Mestring av kronisk smerte-en hjelp til selvhjelp. 2007-11-28.
 • Dysvik, Elin (2006). Kampen mot smertene: det gjelder å bryte den onde sirkelen.
 • Dysvik, Elin (2003). Smertens natur slik den tematiseres innen ulike teoretiske rammer. Kliniske implikasjoner. Vestnorsk nettverk; 2003-11-15.
 • Dysvik, Elin (2003). Stress and coping among people sufering frm chronic pain. 2003-09-02 - 2003-09-06.
 • Dysvik, Elin (2002). Stress and coping among persons suffering from chronic pain. 2002-04-05 - 2002-04-07.
 • Dysvik, Elin (2002). Å leve med fibromyalgi.
 • Dysvik, Elin; Steine, Hildegunn Oma (2000). Alternativ studentpraksis - videreføring.
 • Dysvik, Elin (1998). Å leve med fibromyalgi- konsekvenser i hverdagen.
 • Dysvik, Elin; Tjoflåt, Ingrid (1998). Alternativ studentpraksis.